Liên Khúc Mấy Nhịp Cầu Tre (英語 訳)

  • アーティスト: Như Quỳnh
  • 曲名: Liên Khúc Mấy Nhịp Cầu Tre
  • 翻訳: 英語
ベトナム語

Liên Khúc Mấy Nhịp Cầu Tre

Làng tôi, nghe đu đưa mấy nhịp cầu tre
Làng bên, băng qua kinh nối tình miền quê
Buồn vui, dân trong làng ra nghỉ trưa hè
Lặng mà nghe ai hát đêm về
Hỏi rằng: ai không yêu mấy nhịp cầu tre
Lặng nghe! ai ca trong nắng chiều vàng hoe
Cầu tre, bao trưa hè vui một câu vè
Để lòng ai quên hết não nề
 
Ai đem bắt nhịp cầu tre
Cho chàng là chàng làng bên ấy
Thương em là thôn ở bên này ờ ơ ớ ớ ờ ơ....
Cầu tre! tích tịch tình tang...
Cầu tre! tang tình tình tình là nhớ ở đây.
Thương nhau mà thương nhau cởi áo cho nhau.
Về nhà mẹ hỏi qua cầu qua cầu.
Thưa rằng thưa rằng thưa qua cầu gió bay.
 
Nhờ ai! em tôi qua lấy chồng làng bên
Nhờ ai! ai đem ngô lúa về ngoài hiên
Cầu ơi! ai đem tình gieo tràn khắp miền
Lòng cầu như đôi cánh chim hiền
Chiều nay, trăng trong xanh nhớ nhịp cầu duyên
Cầu ơi! ai đâu quên những chiều thần tiên
Lòng mong! mai cho dù sông cạn đá mòn
Nhịp cầu kia muôn kiếp vẫn còn....
 
Làng quê tôi ngày xưa có chiếc cầu tre
Thuở còn thơ mẹ tôi hay dắt qua cầu
Ngày hội mùa chị tôi gánh lúa qua sông
Đêm trăng thanh bên cầu nghe ai hát ru
Nhịp cầu tre thường sao bao kỉ niệm quê
Trường làng xưa đuổi nhau qua mấy nhịp cầu
Chiều thả diều đồng quê nghe gió vi vu
Mái tranh, gốc rạ, nhịp cầu nghe nặng tình quê
 
Cầu tre cầu tre lắc lẽo khó đi
Mà em tôi lấy chồng xa bên kia làng
Nhờ nhịp cầu duyên tình nên nghĩa phu thê
Đã thương nhau qua cầu đừng cho áo bay
Câu ca nghe đậm đà
Mênh mang theo nhịp cầu
Tháng ngày tình quê càng da diết
Bao năm dù cách xa
Trong tim vẫn nhớ thương
Thương bóng tre đường làng
Thương người chờ mong
Rồi mai đây làng quê không còn cầu tre
Thời gian trôi trăm năm vẫn nhớ nhịp cầu
Lời tự tình cầu tre lắc lẽo khó đi
Vẫn mang trong lòng bóng hình nhịp cầu quê huơng
 
月, 21/04/2014 - 07:14にwuhuahua089wuhuahua089さんによって投稿されました。
水, 12/11/2014 - 03:24にwuhuahua089wuhuahua089さんによって最終編集されました。
英語 訳英語
Align paragraphs
A A

The Bamboo Spans Medley

My village, where I heard the bamboo spans swinging
My neighboring village, crossing the canal, tying the home love
Whether bliss or blues, the villagers still having their siesta
Listen to someone was singing at night
Who didn’t love the bamboo spans?
Listen to someone was singing in the golden evening sun
The bamboo bridge, many noons were happy in a rhyming line
To let someone’s heart shake off all sorrows
 
Who had bound the bamboo spans
To leave the lad of that village
Loving the lass of this hamlet
The bamboo bridge
The bamboo bridge! Love that I longing for
We are in love, we took our shirt off, then shared it
When got home, mom wondering, crossing the bridge
Told her that crossing the bridge, flying with the wind
 
Thanks to someone, my dear had married to the next-village-boy
Thanks to someone, someone had taken the cereals off the porch
My bridge! Who took the love to sowed it all over the places
The bridge bowels are like the tender wings
This evening, moon was pure, missing the grace span
My bridge! No one forgot those fairy evenings
Hoping! That even if tomorrow the sky was falling
That span still eternally remains
 
My hometown, once had a bamboo bridge
My mom had led me across that bridge when I was a kid
In harvest home, my elder sister carrying rice through the river
In a bright moon night, hearing someone sang a lullaby beside the bridge
My bamboo span, how much I love my hometown memories
My old village school, chasing together across the spans
In evening, flying our kite at our home field, hearing the whistling wind
My thatched roofs, my stubble roots, my spans
Feeling the hometown love deeply
 
The perilous bamboo bridge is hard to walk
But my dear had married over my village
Thanks to the span, love had become conjugal affection
If we love together, don’t let our shirt gone when crossing the bridge
How passionate this line is
Feeling immense with the span
The hometown love becomes deeper as time flies
Even if been apart through many years
My heart still yearning for
Yearning for the bamboo shadow, the country lane
Yearning for the one that is waiting
Someday my country will has no bamboo bridges
Time goes by, the span will be in my mind forever
My love words for the perilous bamboo bridge, which is hard to walk
My heart still keeping the home span.
 
金, 24/04/2015 - 18:55にPham HoangPham Hoangさんによって投稿されました。
wuhuahua089wuhuahua089さんによるリクエスト
"Liên Khúc Mấy Nhịp ..."の翻訳をもっと見る
英語 Pham Hoang
コメント