• Lior Narkis

    מהפכה של שמחה • (2014) Single | מהפכה של שמחה11 回翻訳した

    フィーチャリングアーティスト: Omer Adam
共有
Font Size
オリジナル歌詞
11 回翻訳した

מהפכה של שמחהの歌詞

שמעתי שעושים פה מסיבה בלעדיי
אפ'חד לא עושה את זה יותר טוב ממני
היי, נשים את הצרות מאחוריי
אנ'לא הולך עד שכולכם מג'נונים
 
היי, שמעתי שהתחלתם בלעדיי
אפ'חד לא עושה את זה יותר טוב ממני
היי, הראש כבר מסתובב כולם בהיי
לא נעצור עד שכולכם מג'נונים
 
להיט ,תרימו לי להיט
תרימו לוולה, הקצב כאן עולה
 
מהפיכה של שמחה
כי כולנו משפחה
ונרקוד בטירוף
כי הגיע זמן לעוף
מעכשיו רק שמחה
משקיעה ועד זריחה
השתגענו, מודים
אם שותים כן רוקדים
 
אלוהים, אלוהים
רק תשמור על הרוקדים
תחבק אוהבים
שתמיד נהיה שמחים
 
חייל, תרים לי ת'קהל
הם לא רוקדים בכלל
תרימו את היד
 
מהפיכה של שמחה
כי כולנו משפחה
ונרקוד בטירוף
כי הגיע זמן לעוף
מעכשיו רק שמחה
משקיעה ועד זריחה
השתגענו, מודים
אם שותים כן רוקדים
 
העם דורש קצב מזרחי...
 
All the party people
Let me see you move
 

 

"מהפכה של שמחה ..."の翻訳
トランスリタレーション #1, #2, #3
英語 #1, #2, #3
Lior Narkis: トップ3
מהפכה של שמחה のコレクション
コメント