ابی (Ebi)の歌詞

  • アーティスト: Matin (2 hanjare) (متین (دو حنجره))
  • アルバム: Khaterat Nasle Soukhte
ペルシャ語
ペルシャ語
A A

ابی

از دست من میری از دست تو میرم تو زنده میمونی منم که میمیرم
 
تو رفتی از پیشم دنیامو غم برداشت برداشت ما از عشق باهم تفاوت داشت
 
این آخرین باره من ازت میخوام برگردی به خونه
 
این آخرین باره من ازت میخوام عاقل شی دیوونه
 
این آخرین باره من ازت میخوام برگردی به خونه
 
این آخرین باره من ازت میخوام عاقل شی دیوونه
 
ありがとう!
日, 21/11/2021 - 12:09にahmadnaz32ahmadnaz32さんによって投稿されました。

 

コメント
Read about music throughout history