Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     ウクライナとともに立ち上がれ!
共有
フォントサイズ
翻訳
Swap languages

بر همه چی مسلطم

بر همه چی مسلطم
بیاد مثل خط کش مستقیم بری و بیای
کاری می کنم اگر تو خیابون دختری دید
از ترس پشت سرت رو نگاه کنی
آره من کنترل میکنم قند عسلم
تا وقتی با منی
طبق خواسته های من پیش میری
چون من مغرورم
یه چیزهایی رو بهت گوشزد کردم
پس چشمای هیزتو جمع کن
حواست باشه تو در حدی نیستی که در برابر چپ کردن من بتونی مقاومت کنی
من کسی هستم که غیرتی بودن تو خونشه
وایستا هنوز باهات حرف دارم
آخه تا کی باید بهت بفهمونم
از روزی که دیدمت بهت گفتم
اگر به دختری به جز من نگاه کنی ناراحتت می کنم
هیچ چیز تو این دنیا برام مهم نیست
هیچ چیز نمیتونه من رو تموم بده
ولی تو عزیزم من رو تغییر دادی
و فقط برای من هستی
تو قلبت خونه کردم
اگر چپ و راست بری می‌کشمت
هیچ زنی نمیتونه بهت نزدیک بشه
هیچ زنی نمیتونه بهت نگاه کنه
 
オリジナル歌詞

مسيطرة

元の歌詞を見るにはここをクリック (アラビア語)

コメント
MJ-Q8MJ-Q8    金, 29/10/2021 - 21:16

🎵 🎶✨Super song Regular smile ✨ 🎵 🎶
✨✨✨✨🎵🎧🎶 ✨✨✨✨