広告

A Monster Like Me (ベトナム語 訳)

ベトナム語 訳ベトナム語
A A

Một Con Quái Vật Như Tôi

Người dấu yêu, xin nghe lời thú tội
Thuở chớm xuân, em từng gây chuyện khủng khiếp
Đầu em chợt rỗng tuếch, không làm chủ được mình
Bấy giờ em chỉ là thằng bé, chưa hiểu đúng sai
 
Tốt hơn hết em nên để anh ra đi
Đi tìm vị hoàng tử mà anh ngỡ đã tìm thấy nơi em
Tốt hơn hết em nên để anh được tự do, và chia tay
Vẫy tay chào rồi tạm biệt nhau, và để anh sống
Cuộc sống không có một con quái vật như em
 
Người dấu yêu, tôi là gì trong anh?
Tôi đã bắn nát cái sự thật ghê tởm này
Hỡi ơi, ôm tôi đi, vì tôi đang điên
Hát tôi nghe một khúc ca thật đẹp, cho nguôi ngoai tái tê
 
Tốt hơn hết tôi nên để anh đi
Đi tìm vị hoàng tử mà anh ngỡ chính là tôi
Tốt hơn hết tôi nên trả anh sự tự do, và buông tay
Vẫy chào nhau nói câu tạ từ, và để anh sống
Cuộc sống không có một con quái vật như tôi
 
Ôi…
 
Đi đi
Đi tìm vị hoàng tử mà anh ngỡ đã tìm thấy trong tôi
Tốt hơn hết tôi nên trả anh sự tự do, và buông tay
Vẫy biệt ly trao lời chia phôi, và để anh sống
Cuộc sống không có một con quái vật như tôi…
 
Không có một con quái vật như tôi…
 
日, 03/05/2015 - 17:36にPham HoangPham Hoangさんによって投稿されました。
英語英語

A Monster Like Me

コメント