• Народний гімн

    トランスリタレーション

共有
Font Size
ウクライナ語
オリジナル歌詞

Народний гімн

Боже, буди покровитель
Цїcарю, Єго краям!
Крiпкий вiрою правитель,
Мудро най проводить нам!
Прадїдну Єго корону
Боронїм від ворога,
Тїсно із Габсбурґів троном
Сплелась Австриї судьба!
 
トランスリタレーション
翻訳

Narodnyy Himn

Bozhe, budy pokrovytel'
Cisariu, Ieho kraiam!
Kripkyj viroiu pravytel',
Mudro nai provodyt' nam!
Pradidnu Ieho koronu
Boronim vid voroha,
Tisno iz Habsburgiv tronom
Splelas' Avstryi sud'ba!
 
"Народний гімн"の翻訳
トランスリタレーション
コメント