Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

Panatang Makabayanの歌詞

  • アーティスト: National Anthems & Patriotic Songs
  • 翻訳: 英語
フィリピン語/タガログ語
フィリピン語/タガログ語
A A

Panatang Makabayan

Iniibig ko ang Pilipinas,
aking lupang sinilangan,
tahanan ng aking lahi;
kinukupkop at tinutulungan
maging malakas, masipag at marangal.
Dahil mahal ko ang Pilipinas,
diringgin ko ang payo
ng aking mga magulang,
susundin ko ang tuntunin ng paaralan,
tutuparin ko ang mga tungkulin
ng isang mamamayang makabayan:
naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal
nang buong katapatan.
Iaalay ko ang aking buhay,
pangarap, pagsisikap
sa bansang Pilipinas.
 
ありがとう!
thanked 20 times
2022-03-21にAussieMinecrafterAussieMinecrafterさんによって投稿されました。

 

"Panatang Makabayan"の翻訳
National Anthems & Patriotic Songs: トップ3
コメント
Read about music throughout history