Ne me quitte pas (ヘブライ語 訳)

ヘブライ語 訳ヘブライ語
A A

אל תעזבי אותי (Ne Me Quitte Pas)

バージョン: #1#2#3
אל תעזבי אותי
את חייבת לשכוח,
שכן הכל יכול להישכח
מה שכבר חלף.
תשכחי את אותן פעמים
של אי הבנות,
ואת הזמן שאבד
בלהבין כיצד.
שכחי את אותן שעות
שלעיתים הרגו,
במכות של "למה?"
את ליבו של האושר.
אל תעזבי אותי
 
אני אקנה לך
אגלי גשם
מארצות
בן הגשם לא יורד
אחפור באדמה
עד אחרי מותי
כדי לכסות את גופך
בזהב ואור
אני אקים ממלכה
בה האהבה תמלוך
בה אהבה תהיה החוק
בה את תהיי המלכה
אל תעזבי אותי (4 פעמים)
 
אל תעזבי אותי
אני אמציא
מילים חסרות פשר
שרק את תביני
אני אספר לך
על אותם אוהבים
שראו פעמיים
את ליבם עולה בלהבות
אספר לך
סיפור על מלך
שמת על שלא
יכל לפגוש אותך
אל תעזבי אותי
 
נראה שלא פעם
עוררנו את האש
של הר הגעש הישן
שנחשב כבר לזקן
הרי זה, כך נדמה
שאדמתנו החרוכה
נותנת יותר חיטה
מאשר בחודש הכי טוב
וכאשר מגיע הערב
והשמים בוערים
האדום והשחור
כמו מתחתנים
אל תעזבי אותי
 
אל תעזבי אותי
יותר לא אבכה
יותר לא אדבר
אסתר לי כאן
להביט בך
רוקדת ומחייכת
להקשיב לך
שרה וצוחקת
תני לי להיות
הצל של הצל שלך
הצל של היד שלך
הצל של הכלב שלך
אל תעזבי אותי
 
日, 27/03/2016 - 08:39にamihudamihudさんによって投稿されました。
フランス語フランス語

Ne me quitte pas

"Ne me quitte pas"の翻訳をもっと見る
ヘブライ語 amihud
英語 Guest
4
英語 xiurell
3.666665
英語 mbg
3.333335
英語 Guest
1.5
"Ne me quitte pas"の翻訳を手伝ってください。
コメント