"Koyê Dersîm zaf berzo"の翻訳を手伝ってください。

ザザキ語
A A

Koyê Dersîm zaf berzo

Koyê Dersîm zaf berzo
Dismeno sero berdo
Zerê mordemî ra yeno
Req req tifangon berzo
 
Bira hayde kou ra
Da urzîme sewura
Veng yeno
Mardîn ra ceng bicerime sodira
 
Koyê Dersîm zaf berzo
Dismeno sero berdo
Zerê mordemî ra yeno
Req req tifangon berzo
 
Havalê ame veng dane
Cenê û cuamerdi raurzê
Dersîm de qewxa esta
Mevinderê rêw berê
 
Koyê Dersim zaf berzo
Dismeno sero berdo
Zerê mordemî ra yeno
Req req tifangon berzo
 
Herdê Antebî ra wo
Urfa de fetelîno
Sîverek û Tatvano
Tede tifangu erzîno
 
Koyê Dersim zaf berzo
Dismeno sero berdo
Zerê mordemî ra yeno
Req req tifangon berzo
 
投稿者コメント:

Better quality video.

英語

 

ログインユーザー登録)して翻訳を投稿
コメント