Russia is waging a disgraceful war on Ukraine. Stand With Ukraine!

Վայ աման (Vay aman) (英語 の翻訳)

  • アーティスト: Ladaniva
  • 曲名: Վայ աման (Vay aman)

Վայ աման

Կանչում եմ քեզ, վայ աման,
Չես լսում դու, վայ աման,
Չլինի քո սերը, յաման,
Մար մար մարել է, աման:
 
Ինչ ուզես, քեզ կտամ,
Երգերս քեզ կտամ,
Աշխարհի ծերը կգամ,
Յար յար յար, մոտդ կգամ:
 
Վայ աման
 
Թե հանկարծ,
Մի մութ գիշեր,
Հանգիստդ կորցնես,
Նա քեզ չի տա,
Նա քեզ չի տա,
Իմ սիրո չափ սեր:
 
木, 27/01/2022 - 07:51にGregory DavidianGregory Davidianさんによって投稿されました。
投稿者コメント:

Lyrics are already available in description to the attached video

英語 の翻訳英語
段落の整列

Oh, My Love

I’m calling you, vay aman,
You don’t hear me, vay aman,
I’m afraid, maybe your love has faded,
Oh, my love.
 
I'll give you whatever you want,
I'll give you all my songs,
I will come to the end of the world,
My love, I’ll come to you.
 
Oh, my love.
 
If all of a sudden,
One dark night,
You lose your sleep/peace,
She won’t give you,
She won’t give you,
As much love as I could.
 
ありがとう!
thanked 5 times
木, 27/01/2022 - 07:54にGregory DavidianGregory Davidianさんによって投稿されました。
コメント
Read about music throughout history