Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     ウクライナとともに立ち上がれ!
共有
フォントサイズ
翻訳
Swap languages

אתה חי רק פעמיים

אתה חי רק פעמיים או כך זה נראה,
פרק אחד בשביל עצמך ואחד לחלומותיך.
נסחף לאורך השנים והחיים נראים מרוסנים,
עד שמופיע חלום יחיד ואהבה הוא שמה.
 
ואהבה היא נכריה שתנחה אותך הלאה,
אל תחשוב על הסכנה שבה, אחרת תעלם.
 
חלום זה נועד עבורך, אז שלם את המחיר.
הגשם חלום אחד, אתה חי רק ​​פעמיים.
 
ואהבה היא נכריה שתנחה אותך הלאה,
אל תחשוב על הסכנה שבה, אחרת תעלם.
 
(מג'יימס בונד 007 - אתה חי רק פעמיים, 1967)
 
חלום זה נועד עבורך, אז שלם את המחיר.
הגשם חלום אחד, אתה חי רק ​​פעמיים.
 
オリジナル歌詞

You only live twice

元の歌詞を見るにはここをクリック (英語)

You only live twice のコレクション
Nancy Sinatra: トップ3
コメント