Χτυπώ νεκροί κι' ανοίχτε μου (Khtipó nekroí ki' anoíkhte mou) (영어 번역)

Χτυπώ νεκροί κι' ανοίχτε μου

Ααααχ
Χτυπώ νεκροί κι ανοίξτε μου,
να μπω για να σκουπίσω.
 
Να μπω για να σκουπίσω,
τον τόπο τον παντοτινό όπου θα κατοικήσω.
 
영어 번역영어
문단 정렬

Dead I knock, open

Ah
Dead I knock, open
I will come in to brush off
 
I will come in to brush off
The place that I will stay forever
 
고마워요!
감사 3회 받음
투고자: Lonely AngelLonely Angel, 木, 07/09/2017 - 22:05
요청자: rakanrakan
코멘트
Lonely AngelLonely Angel    木, 07/09/2017 - 22:20

Death in Greek is θάνατος. Here he says to the deads to open him.
In English o νεκρός =is dead

Lonely AngelLonely Angel    木, 07/09/2017 - 22:47

It's okay ^_^ I know Greek cause I'm native, if you want a translation from Greek to English, my pleasure ^_^

LL TeixoLL Teixo    土, 24/07/2021 - 18:50

what context is this song about? it's a beautiful song for sure.

Flora LamaFlora Lama    土, 24/07/2021 - 19:24

Αν μου επιτρέπεις, χωρίς να σημαίνει ότι η μια μετάφραση είναι πιο σωστή από την άλλη :
Εγώ θα έβαζα ενεστώτα διαρκείας εδώ, θα άλλαζα τη σειρά των λέξεων και θα επέλεγα αυτές τις λέξεις:

"Open up, dead people, i'm knocking
to come inside/ enter and sweep up

Τo come inside and sweep up
" the eternal/forever place where i shall inhabit"

LL TeixoLL Teixo    土, 24/07/2021 - 19:39

Very interesting! Thank you, Flora.

Read about music throughout history