Kali - Пионката (Pionkata) (영어 번역)

불가리아어

Пионката (Pionkata)

Па-па-па-пари…
Па-па-па-пари…
Па-па-па-пари…
Па-па-пари…
Па-пари…
 
С думи по сърцето, мойто,
болка си печатал.
Как съм, знае само който
от любов е плакал.
Връзката ми с теб е лоша.
Звънна ли? Зает си.
Вечно съм на смяна нощна,
за да ме боли.
 
Я ме запиши „Пионката“,
първата във спешни номера –
като те удари болката,
звънкай, в мене да я прибера.
За любов затварям банката,
„мъртъв“ пиша те във бланката.
Пак спечели – тъжна будиш ме
само да ме париш, само да ме париш с теб.
 
Със сълзи си вземам вана
вечер вместо пяна.
Нямам песни във плейлиста,
само болка чиста.
Връзката ми се разпада,
губиш ми обхвата.
Плаках много – за награда
получаваш край.
 
Я ме запиши „Пионката“,
първата във спешни номера –
като те удари болката,
звънкай, в мене да я прибера.
За любов затварям банката,
„мъртъв“ пиша те във бланката.
Пак спечели – тъжна будиш ме
само да ме париш, само да ме париш с теб.
 
Искам всичко да ме пари в теб.
Как се чувстваш, като губиш ме?
 
Па-па-па-пари…
Па-па-па-пари…
Па-па-па-пари…
Па-па-пари…
Па-пари…
 
Я ме запиши „Пионката“,
първата във спешни номера –
като те удари болката,
звънкай, в мене да я прибера.
За любов затварям банката,
„мъртъв“ пиша те във бланката.
Пак спечели – тъжна будиш ме
само да ме париш, само да ме париш (с теб).
 
Я ме запиши „Пионката“,
първата във спешни номера –
като те удари болката,
звънкай, в мене да я прибера.
За любов затварям банката,
„мъртъв“ пиша те във бланката.
Пак спечели – тъжна будиш ме
само да ме париш, само да ме париш с теб,
само да ме париш с теб.
 
Я ме запиши „Пионката“…
 
투고자: Ivan U7n, 木, 08/03/2018 - 18:25
투고자 코멘트:

Благодарение на @nicholas.ovaloff за прегледа на моята чернова.

Align paragraphs
영어 번역

The Pawn*

It's bu-bu-burning...
Bu-bu-bu-burning...
Bu-bu-bu-burning...
Bu-bu-burning..
Bu-Burning...
 
With words you've printed
the pain on my heart.
Only the one who have cried from love
Knows how I feel.
My connection with you is bad.
Did you call me? You're busy
I am always on night shift
to take the pain.
 
Write my name as "The pawn"*
first in your emergency numbers
when the pain hits you
call me and I'll take it
The bank is closed for love,
I'll write you as "dead" when I fill the (bank) form.
You won again - I wake up sad
just burn me, just burn me with you.
 
I'm taking a bath with the tears,
at night instead of bath-foam.
I don't have any songs in my playlist
Only pure pain
The connection is ruined,
you're losing my signal.
I've cried a lot - as a reward
you'll get the end (of the relationship)
 
Write my name as "The pawn"*
first in your emergency numbers
when the pain hits you
call me and I'll take it
The bank is closed for love,
I'll write you as "dead" when I fill the (bank) form.
You won again - I wake up sad
just burn me, just burn me with you.
 
I want everything in you to burn me
How do you feel when you're losing me?
 
It's bu-bu-burning...
Bu-bu-bu-burning...
Bu-bu-bu-burning...
Bu-bu-burning..
Bu-Burning...
 
Write my name as "The pawn"*
first in your emergency numbers
when the pain hits you
call me and I'll take it
The bank is closed for love,
I'll write you as "dead" when I fill the (bank) form.
You won again - I wake up sad
just burn me, just burn me with you.
 
Write my name as "The pawn"*
first in your emergency numbers
when the pain hits you
call me and I'll take it
The bank is closed for love,
I'll write you as "dead" when I fill the (bank) form.
You won again - I wake up sad
just burn me, just burn me with you.
 
투고자: d9, 金, 09/03/2018 - 10:53
Added in reply to request by Super Girl
작성자 코멘트:

* "The pawn" is called someone you can easily control or use for your own interests or purposes.

"Пионката (Pionkata)"의 다른 번역
영어d9
See also
코멘트