Тышырыула (*로마자 발음)

Advertisements
Karachay-Balkar

Тышырыула

Къыш сууукълада джылыу излесек,
Биз ушатабыз джазгъа.
Джай иссиледе тенглешдиребиз
Сизни салкъын аязгъа.
 
Гокка ханслача, ариулукъ салыб,
Сейирлик джерибизде.
Иги умутла, иги муратла
Туудура кёлюбюзде.
 
Джолубузгъа тийириб джарыкъ кюн
Бизге къанат бересиз, тиширыула.
Бизден бек сюе билгенигиз ючюн,
Сизни артыкъ сюебиз, тиширыула.
 
Кёгюрчюн кибик, сакъалайсыз отдан
Сиз джерни юсюн хаман.
Кёгюбюз чууакъ, рахат джашайбыз
Джарыкъды бизни заман.
 
Джолубуз кенгди, кюн билек болуб,
Таймай алгъа барабыз.
Къууанч кюнде да, джарсыу кюнде да
Биз халал тенг болабыз.
 
Джолубузгъа тийириб джарыкъ кюн,
Бизге къанат бересиз, тиширыула.
Бизден бек сюе билгенигиз ючюн,
Сизни артыкъ сюебиз, тиширыула.
 
Хар насыбны да тамамы болгъан
Сиз огъурлу анасыз.
Сабийлеригиз джарыкъ ышара,
Юйге къууанч саласыз.
 
Нюр сыфатыгъыз булут кюнде да
Бизге джарыкъчыкъ эте.
Сюймеклигигиз кюч бериб хаман
Таукел алгъа элтеди.
 
Джолубузгъа тийириб джарыкъ кюн
Бизге къанат бересиз, тиширыула.
Бизден бек сюе билгенигиз ючюн,
Сизни артыкъ сюебиз, тиширыула.
 
투고자: palwan18, 土, 22/02/2014 - 13:11
Align paragraphs
*로마자 발음

Tyšyrywla

Versions: #1#2
Qyš suwuqlada džylyw izlesek,
Biz ušatabyz džazǧa.
Džaj issilede teŋlešdirebiz
Sizni salqyn ajazǧa.
 
Gokka xanslača, ariwluq salyb,
Sejirlik džeribizde.
Igi umutla, igi muratla
Tuwdura kölübüzde.
 
Džolubuzǧa tijirib džaryq kün
Bizge qanat beresiz, tiširywla.
Bizden bek süe bilgenigiz üčün,
Sizni artyq süebiz, tiširywla.
 
Kögürčün kibik, saqalajsyz otdan
Siz džerni üsün xaman.
Kögübüz čuwaq, raxat džašajbyz
Džaryqdy bizni zaman.
 
Džolubuz keŋdi, kün bilek bolub,
Tajmaj alǧa barabyz.
Quwanč künde da, džarsyw künde da
Biz xalal teŋ bolabyz.
 
Džolubuzǧa tijirib džaryq kün
Bizge qanat beresiz, tiširywla.
Bizden bek süe bilgenigiz üčün,
Sizni artyq süebiz, tiširywla.
 
Xar nasybny da tamamy bolǧan
Siz oǧurlu anasyz.
Sabijlerigiz džaryq yšara,
Üjge quwanč salasyz.
 
Nür syfatyǧyz bulut künde da
Bizge džaryqčyq ete.
Süjmekligigiz küč berib xaman
Tawkel alǧa eltedi.
 
Džolubuzǧa tijirib džaryq kün
Bizge qanat beresiz, tiširywla.
Bizden bek süe bilgenigiz üčün,
Sizni artyq süebiz, tiširywla.
 
투고자: padim7gr, 月, 05/11/2018 - 21:16
작성자 코멘트:

Romanisation info: Kohanimeandmebaas (Place Names Database) of Eesti Keele Instituut (Institute of the Estonian Language). 1995 version. (http://www.eki.ee).

Link: https://transliteration.eki.ee/pdf/Karachay-Balkar.pdf

"Тышырыула"의 다른 번역
*로마자 발음padim7gr
See also
코멘트