Advertisements

Чырак (Chyrak) (러시아어 번역)

Чырак

Жаркырап түнкү асманда
Сан жетпеген чырак
Жарык нурун сунат,
Бийикке чакырат
Сен ага жолду тап,
Аны укпайт кулак
Аны жүрөк гана угат
 
Айланаңа карачы
Сага дагы эмне керек?
Эшиктин баары ачык
Алар күтүп жатат сени
 
Кел биз менен, кошул,
Бирге барабыз келечекке
Убакытты кетирбейли досум бекер
 
Бридж:
Сөздөрүң угулбай калып,
Ички ааламың бузулган кезде
Чырак кубат берет сага,
Жөн гана аны жүрөктөн изде
Миң түрлүү кыялдар мени
Чексиз бийиктикте алып учат
Сен дагы өзүңдүн жолуңду тап
Биз менен жүрөктө чыракты жак
 
Кайырма:
Жарык бер чырагым
Let's light this night
Жарык бер чырагым
Let's light this night
 
Бул биздин wave
Бул жерде биздин vibe
Кызык Dysney
Let's light this night
Ачыгын айтчы сага жактыбы?
Эгерде кызыгы жок болсо үйүңө кайт
 
Жөнөкөй болсоң чырагың жанат
Бийиктерге учурган сенин кыялың канат
Убагында
Жүрөгүңдөгүнү чыгарууга
Жолуңду тап
Биз менен бас
Билгиниң убакыт аз
 
Бридж:
Кайырма:
 
Терең ойлонгун
Бул оюндун кызыгы эмне?
Өмүр боёгун
Жаркын түстөр менен боёш керек
Миң түрлүү кыялдар
Чексиз бийиктикте алып учат
Сен дагы өзүңдүн жолуңду тап
Биз менен жүрөктө чыракты жак
 
Сен дагы жолуңду тап
Биз менен жүрөктө чыракты жак
Сен дагы жолуңду тап
Биз менен жүрөктө чыракты жак
 
Жарык бер чырагым
 
투고자: M. K.M. K., 水, 12/02/2020 - 18:12
투고자 코멘트:

Сөзү, обону: Акжол Канатбек уулу, Абдурахим Кудайберди уулу, Эрнур Алмаз уулу, Ысталбек Жуманалиев

https://youtu.be/V-WHDVvumN8

러시아어 번역러시아어
문단 정렬

Свет (светильник)

Блестят на ночном небе
Бесчисленные светильники (звёзды)
Даруя свой свет
Ввысь они зовут
Ты к нему дорогу найди
Его ухо не услышит
Его только сердце услышит
 
Оглянись вокруг,
Что ещё тебе надо?
Все двери открыты
Они тебя ждут
 
Иди вместе с нами, присоединяйся,
Вместе в будущее шагнем
Не будем время тратить напрасно
 
Бридж:
Если тебя никто не слышит,
И твой мир разрушен
Свет дарует тебе силы,
Ты его в сердце ищи без суеты
Тысячу грёз уносят меня
В неизмеримые высоты
Ты тоже свою дорогу найди
Вместе с нами в сердце свой свет(ильник) зажги
 
Припев:
Даруй мне свет мой светильник
Let's light this night
Освети мой путь мой светильник
Let's light this night
 
Это наш wave
Здесь наш vibe
Интересный Dysney
Let's light this night
Правду скажи здесь тебе нравится?
Если нет, то домой ты иди
 
Будь попроще и твой светильник зажжётся
Мечты что ввысь уносят – крылья твои
Чтобы вовремя открыть
Что на сердце лежит
Дорогу найди
Вместе с нами иди
Знай времени мало (впереди)
 
Бридж:
Припев:
 
Хорошо подумай
Чем интересна эта игра?
Краски жизни
Надо наполнить яркими цветами
Тысячу грёз
Уносят меня в неизмеримые высоты
Ты тоже свою дорогу найди
Вместе с нами в сердце свой свет(ильник) зажги
 
Ты тоже свою дорогу найди
Вместе с нами в сердце свой свет(ильник) зажги
Ты тоже свою дорогу найди
Вместе с нами в сердце свой свет(ильник) зажги
 
Даруй мне свет мой светильник
 
고마워요!
감사 1회 받음

Которгон М. К.
Перевод от М. К.
Translated by M. K.

투고자: M. K.M. K., 月, 17/02/2020 - 16:02
"Чырак (Chyrak)"의 번역
러시아어 M. K.
코멘트
Read about music throughout history