הלב | Halev (*로마자 발음)

Advertisements
*로마자 발음
A A

Halev

At yoshevet mimul zeh od yom she'avar venigmar
tamid at romezet, ke'ilu omeret
at adayin shochevet alai, shebeineinu machar
nir'eh li ktzat muzar, margish shezeh avar
veani od menaseh lehitragel
uchmo yeled mitbalbel
lelo ha'ahava shelach
halev, eich shehu bo'er bach, telchi, im ma shehu omer lach
chaichi, gam im zeh ko'ev lach, eich she'halev bocheh bach
halev, eich shehu bo'er bach, telchi, im ma shehu omer lach
chaichi, gam im zeh ko'ev lach, eich she'halev rotzeh bach
at achshav mistakelet alai vechoshevet alav
rotzeh shetachsh'vi, tedi shezeh ani
etmol kshe'yashant ufitom at kamt ve'halacht
shachacht etzli chiyuch, hishart oti atzuv
ve'ani od menaseh lehitragel
uchmo yeled mitbalabel
lelo ha'ahava shelach
halev, eich shehu bo'er bach, telchi, im ma shehu omer lach
chaichi, gam im zeh ko'ev lach, eich she'halev bocheh bach
halev, eich shehu bo'er bach, telchi, im ma shehu omer lach
chaichi, gam im zeh ko'ev lach, eich she'halev bocheh bach
yotze mizeh ke'ataval mitga'agei'a
halev ulai bo'er ki hu tamid yodei'a
halev, eich shehu bo'er bach, telchi, im ma shehu omer lach
chaichi, gam im zeh ko'ev lach, eich she'halev bocheh bach
halev, eich shehu bo'er bach, telchi, im ma shehu omer lach
chaichi, gam im zeh ko'ev lach, eich she'halev rotzeh bach
 
고마워요!
thanked 1 time
투고자: quadraticquadratic, 火, 13/08/2019 - 02:01
Added in reply to request by Fares TouFares Tou
작성자 코멘트:

This is a transliteration requested by a user.
This is my first task on the site.
I will do the translation next.
Hebrew Pronunciation: Say the i as in "Rita", ch as in "Bach", o as in "open", a as in "calm", ai as in "Thai", ei as in "rein"

NOTE: I JUST NOTICED as I am finishing up that there is a slight mistake in the original Hebrew text. I copied the Hebrew from another site and listened to the song to verify this. The chorus part (the 4 longest lines) occurs in the song 3 times. The 3rd time does not appear on the left side of this page, but it is in the song, so I have included it in the transliteration. That is, the Hebrew shown here ends with the word "yodeia". The chorus is shown is the Hebrew as having the second two lines identical to the first two lines, but that is only true for the 2nd occurrence of the chorus! The 1st and 3rd time the word בוכה "bocheh" on the last line of the 4 long lines should be changed to רוצה "rotzeh". In sum, I have transliterated exactly the words that actually occur in the recording of the song, regardless of what is on the left side of this page. I hope that all of this is clear.

הלב | Halev

"הלב | Halev"의 다른 번역
*로마자 발음 quadratic
코멘트