לילה לילה (Laila Laila) (*로마자 발음)

Advertisements

לילה לילה (Laila Laila)

לילה לילה
ואתה זורח
לילה לילה
חיוך לאור ירח
הלילה הזה הוא הנצח עכשיו
אם רק תושיט יד
תוכל לקטוף לי כוכב
 
القمر بضوي
وانا شن بلاني بالنجوم
القمر بضوي
وانا شن بلاني بالنجوم
القمر اضوأ
وانا شن بلاني بالنجوم
القمر بضوي
وانا شن بلاني بالنجوم
غنوا يا سلام ، سعادة لينا تدوم
غنوا يا سلام ، سعادة لينا تدوم
 
אולי הלילה
יוביל אותי אליך
אולי הלילה
אלך באור דרכיך
הדרך שלך זרועת כוכבים
כשאני פה איתך
גם השמיים שמחים
 
ام جبينة بضوي انا شوقي ليكي حزين
زولي البريدو الليلة قيل وين
ام جبينة بضوي انا شوقي ليكي حزين
زولي البريدو الليلة قيل وين
عشان ام زومة بسافر الاتنين
عشان ام زومة بسافر الاتنين
 
לילה לילה
ואתה קורא לי
לילה לילה
אולי זה רק נדמה לי
השמש בבוקר תעלה מן ההר
ורוח חמה תישא תפילה ממדבר
 
عشان ام زومة بسافر الاتنين
عشان ام زومة بسافر الاتنين
عشان ام زومة بسكن الخرطوم
 
투고자: BrasileiroBrasileiro, 火, 30/01/2018 - 16:11
최종 수정: Thomas222Thomas222, 木, 15/11/2018 - 18:19
투고자 코멘트:

The Arabic lyrics are from an old traditional Sudanese song called قمر بضوي (gamar bi-ḍawī)

*로마자 발음
Align paragraphs
A A

Layla layla

Layla layla
Ṿ-ʾata zoréaḥ
Layla layla
Ḥiyuḵ lĕ-ʾor yaréaḥ
Ha-layla ha-ze huʾ ha-netsaḥ ʿaḵšaṿ
ʾIm raḳ tošiṭ yad
Tuḵal liḳṭof li koḵav
 
ʾIl-gamar bi-ḍawī
W-ʾana šin balānī bi-n-nuǧūm
ʾIl-gamar bi-ḍ'wī
W-ʾana šin balānī bi-n-nuǧūm
ʾIl-gamar aḍawwaʾ
W-ʾana šin balānī bi-n-nuǧūm
ʾIl-gamar bi-ḍawī
W-ʾana šin balānī bi-n-nuǧūm
Ġannū ya salām, saʿada lēna t'dōm
Ġannū ya salām, saʿada lēna t'dōm
 
ʾUlay ha-layla
Yovil ʾotī éleḵa
ʾUlay ha-layla
Éléḵ bĕ-ʾor draḵeḵa
Ha-dereḵ še-lḵa zroaʿat koḵavim
K-še-ʾani po ʾitḵa
Gam ha-šamaym śmeḥim
 
ʾUmm Ǧabīna bi-ḍ'wī ʾana šōgī lēkī ḥazīn
Zōlī l-barīdō al-lēla gayal wēn
ʾUmm Ǧabīna bi-ḍ'wī ʾana šōgī lēkī ḥazīn
Zōlī l-barīdō al-lēla gayal wēn
ʿAšān ʾUmm Zūma bsāfir il-itnēn
ʿAšān ʾUmm Zūma bsāfir il-itnēn
 
Layla layla
Ṿ-ʾata ḳoréʾ li
Layla layla
ʾUlay ze raḳ nidme li
Ha-šemeš ba-boḳer taʿăle min ha-har
Ṿĕ-ruaḥ ḥama tiśaʾ tfila mi-midbar
 
ʿAšān ʾUmm Zūma bsāfir il-itnēn
ʿAšān ʾUmm Zūma bsāfir il-itnēn
ʿAšān ʾUmm Zūma baskin il-Ḫarṭūm
 
투고자: BrasileiroBrasileiro, 火, 30/01/2018 - 19:06
최종 수정: BrasileiroBrasileiro, 木, 01/02/2018 - 20:41
Collections with "לילה לילה (Laila ..."
코멘트