לפתוח את הלב | Liftoach Et Halev (*로마자 발음)

Advertisements

לפתוח את הלב | Liftoach Et Halev

עוד מעט הנר יכבה,
עוד מעט הבוקר ישוב
האם אתה מוכן ליום חדש שימלא?
האם אתה קשוב?
האם סידרת לקראתו,
האם לטובתו ניקית קצת במים?
האם תזכור שמהריק לא תתמלא?
מתי תשמח עם העיניים?
 
זה רק לפתוח את הלב
זה רק לשמוע, לקבל
זה רק להיות פחות אני בשביל עצמי
ומה כדאי לי להביא הפעם בשבילך?
בשבילך...
 
אם תיעלם הדרך,
תשכח לאן אתה נוסע
בכל יום היא תתחדש בך
כתובה על הירח
וכשהשמש תסתתר לרגע
נזכור למה להתגעגע
רק תתקרב, תראה אותי מחכה
תמיד לקרוא פניך
 
זה רק לפתוח את הלב
זה רק לשמוע, לקבל
זה רק להיות פחות אני בשביל עצמי
ומה כדאי לי להביא הפעם בשבילך?
 
זה רק לפתוח את הלב
זה רק לשמוע, לקבל
זה רק להיות פחות אני בשביל עצמי
ומה כדאי לי להביא הפעם בשבילך?
בשבילך...
 
עוד מעט הנר יכבה,
עוד מעט הבוקר ישוב
בשבילך...
 
עוד מעט הנר יכבה,
עוד מעט הבוקר ישוב
בשבילך...
 
עוד מעט הנר יכבה,
עוד מעט הבוקר ישוב
בשבילך...
 
עוד מעט הנר יכבה,
עוד מעט הבוקר ישוב
בשבילך...
בשבילך.
 
투고자: Thomas222Thomas222, 月, 11/03/2019 - 18:12
*로마자 발음
Align paragraphs
A A

Liftoach Et Halev

Versions: #1#2
Od me'at haner yikaveh,
Od me'at haboker yashuv
Ha'im atah muchan leyom chadash sheyemaleh?
Ha'im atah kashuv?
Ha'im sidarta likrato,
Ha'im letovato nikita ktsat bemayim?
Ha'im tizkor shemeharek lo titmaleh?
Matai tismach im ha'einayim?
 
Ze rak liftoach et halev
Ze rak lishmoa, lekabel
Ze rak lihiyot pachot ani bishvil atsmi
U'ma kedai li lehavi hapa'am bishvilcha?
Bishvilcha...
 
Im te'alem haderech,
Tishkach le'an atah nosea
Bechol yom hi titchadesh becha
Ktuva al hayareach
U'chshe'hashemesh tistater lerega
Nizkor lema lehitga'agea
Rak titkarev, tir'eh oti mechaka
Tamid likro panecha
 
Ze rak liftoach et halev
Ze rak lishmoa, lekabel
Ze rak lihiyot pachot ani bishvil atsmi
U'ma kedai li lehavi hapa'am bishvilcha?
 
Ze rak liftoach et halev
Ze rak lishmoa, lekabel
Ze rak lihiyot pachot ani bishvil atsmi
U'ma kedai li lehavi hapa'am bishvilcha?
Bishvilcha...
 
Od me'at haner yikaveh,
Od me'at haboker yashuv
Bishvilcha...
 
Od me'at haner yikaveh,
Od me'at haboker yashuv
Bishvilcha...
 
Od me'at haner yikaveh,
Od me'at haboker yashuv
Bishvilcha...
 
Od me'at haner yikaveh,
Od me'at haboker yashuv
Bishvilcha...
Bishvilcha.
 
투고자: Thomas222Thomas222, 火, 25/06/2019 - 18:28
Added in reply to request by hypotheticalparticlehypotheticalparticle
작성자 코멘트:

Ch = Kh

코멘트
Sahar90Sahar90    水, 26/06/2019 - 05:50

I opened the request to transliterate this song yesterday and left it open until this morning. After submitting it I noticed this one, so feel free to delete mine (and this comment afterwards).