רק תחייכי (Rak Tehayekhi) (*로마자 발음)

Advertisements

רק תחייכי (Rak Tehayekhi)

סתם רציתי להגיד לך אמא
שאני אוהב אותך בלי סיבה
תודה על החיים ועל המבט קדימה
שלימדת אותי כל שאדע
 
ממך הבנתי מה נכון
ומה נותן חיבוק אוהב
אם ילדיי הם הדם שלי
אז תדעי שאת הלב
 
רק תחייכי תמיד
שהאל לך יגיד שהכל כבר בסדר
אמא תהי חזקה
ומבטיח לך לסדר את החדר
גם כשאין כוח...
 
סתם רציתי להגיד לך אמא
אני מאחוריך כל הזמן
לאן שתסתכלי תראי
אותנו יחד סביב שולחן
 
ממך קבלתי את החוזק
את ה'ללכת עד הסוף'
ואם היום שלך קצת קשה
עם המחר הכל יחלוף
 
רק תחייכי תמיד
שהאל לך יגיד שהכל כבר בסדר
אמא תהי חזקה
ומבטיח לך לסדר את החדר
גם כשאין כוח...
 
רק תחייכי תמיד
שהאל לך יגיד שהכל כבר בסדר
אמא תהי חזקה
ומבטיח לך לסדר את החדר
גם כשאין כוח...
 
סתם רציתי להגיד לך אמא
אני אוהב אותך
 
*로마자 발음
Align paragraphs
A A

Rak Tehayekhi

Stam ratziti leagid lyah ima
Sheani ohev otach bli siba
Toda al ahaym ve'al amabat kadima
Shelimadet oti khol sheda
 
Mimech avanti ma nachon
ve'ma noten hibuk ohev
'im yaledai em adam sheli
az teda'y sheat alev
 
Rak tehayekhi tamid
She'al lyah yagid sheakhol k'bar beseder
Ima teyi hazaka
U'mavdiah lyah lesader et aheder
Gam kshe'ein koah
 
Stam ratziti leagid lyah ima
Ani m'rahoraih khol a'zman
Le'ayn shetistak'li tir'y
'Otanu yahad s'viv shulhan
 
Mimech kibalti et ahozek
et a'lalechet ad a'suf
ve'em a'yom shelyah ktzat kshe
'im amahar akhol yahalof
 
Rak tehayekhi tamid
She'al lyah yagid sheakhol k'bar beseder
Ima teyi hazaka
U'mavdiah lyah lesader et aheder
Gam kshe'ein koah
 
Rak tehayekhi tamid
She'al lyah yagid sheakhol k'bar beseder
Ima teyi hazaka
U'mavdiah lyah lesader et aheder
Gam kshe'ein koah
 
Stam ratziti leagid lyah ima
Ani ohev otach
 
투고자: HebrewsongsbgHebrewsongsbg, 金, 08/11/2019 - 01:52
"רק תחייכי (Rak ..."의 다른 번역
*로마자 발음 Hebrewsongsbg
코멘트