2 Hearts (아제르바이잔어 번역)

아제르바이잔어 번역

İki Qəlb

Sən məni görünməz oldurursan
Göy kimi, sən günümü düzəldirsən
Mən çox heyranedici hiss edirəm
Oh oh oh boşlama
 
Mən səninlə qaranlıqda oturacağam
Mən günəşi heç görmədim kimi hiss edir
Mən xilasa qışqırlb xahiş etməliyəm?
Oh oh oh boşlama
 
(Nəqarat)
İki qəlb birlikdə döyür
Mən aşığam
Woo
Mən aşığam
Woo
Bu həmişədir?
Woo
Mən aşığam
Woo
Mən aşığam
Woo
İki qəlb birlikdə döyür
Mən aşığam
Woo
Mən aşığam
Woo
Bu həmişədir?
Woo
Mən aşığam
Woo
Mən aşığam
Woo
 
Günəş işığında yaxşı görünür
Axı tutub dur, çünki mən qalxıb nəfəs alıram
Mən burada da görəbilmirəm
Oh oh oh boşlama
 
(Nəqarat)
 
İki qəlb woo-hoo-hoo
Mən aşığam
Woo
Mən aşığam
Woo
Bu həmişədir?
Mən aşığam
Woo
Mən aşığam
Woo
İki qəlb woo-hoo-hoo
Woo-hoo
 
투고자: tercumecitercumeci, 土, 10/11/2012 - 23:22
Added in reply to request by boracasliboracasli
영어

2 Hearts

코멘트