Vigen - Gole Sorkh (گل سرخ)

  • 아티스트: Vigen (ویگن)
  • 앨범: 40 Golden Hits of Viguen
  • 요청: 영어
Advertisements
페르시아어

Gole Sorkh (گل سرخ)

متن آهنگ گل سرخ
 
آخر ای محبوب زیبا
بعد از آن دیر آشنایی
 
آمدی خواندی برایم
قصه تلخ جدایی
 
مانده ام سر در گریبان
بی تو در شبهای غمگین
 
بی تو باشد همدم من
یاد پیمانهای دیرین
 
آن گل سرخی که دادی
در سکوت خانه پژمرد
 
آتش عشق و محبت
در خزان سینه افسرد
 
آن گل سرخی که دادی
در سکوت خانه پژمرد
 
آتش عشق و محبت
در خزان سینه افسرد
 
اکنون نشسته در نگاهم
تصویر پر غرور چشمت
 
یکدم نمیرود از یادم
چشمه های پر نور چشمت
 
آن گل سرخی که دادی
در سکوت خانه پژمرد
 
آتش عشق و محبت
در خزان سینه افسرد
 
آن گل سرخی که دادی
در سکوت خانه پژمرد
 
آتش عشق و محبت
در خزان سینه افسرد
 
اکنون نشسته در نگاهم
تصویر پر غرور چشمت
 
یکدم نمیرود از یادم
چشمه های پر نور چشمت
 
투고자: 게스트, 金, 01/01/2010 - 00:00
최종 수정: Miley_Lovato, 木, 14/04/2016 - 19:39
고마워요!

 

Advertisements
영상
Vigen: Top 3
『Gole Sorkh (گل سرخ)』의 번역에 협력해주세요
코멘트