Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

Аавин һанц чамаһан (Aavin hanț çamahan) (로마자 발음)

Аавин һанц чамаһан

Одн уга сөөднь
Ор һанцарн йовлав
Ончлҗ иньгән өкәрлхдән
Ода кенәснь эмәхв
Ончлҗ иньгән өкәрлхдән
Ода кенәснь эмәхв
 
Бүчрлҗ урһсн модна дор
Бичгән бичәд суунач,
Бичгән бичәд суухин ормд
Бийәрн ирәд күүндхнчнь
 
Һалун эрәтә альчурнь
Һалдһлзсн шарин толһад
Һалдһлзсн шара чамаһан
Һарасчнь авад мендлләв
Һалдһлзсн шара чамаһан
Һарасчнь авад мендлләв
 
Алтн җивртә шаазһа шовун
Арлыһан эргҗ ниснә
Аавин һанц чамаһан
Аашна гиҗ соңслав
Аавин һанц чамаһан
Аашна гиҗ соңслав
 
투고자: FokkerTISMFokkerTISM, 2021-11-17
로마자 발음
문단 정렬

Aavin hanț çamahan

Odn uga söödn
Or hanțarn yovlav
Onçlc ingən ökərlxdən
Oda kenəsn eməxv
Onçlc ingən ökərlxdən
Oda kenəsn eməxv
 
Büçrlc urhsn modna dor
Biçgən biçəd suunaç
Biçgən biçəd suuxin ormd
Biyərn irəd küündxnçn
 
Halun erətə alçurn
Haldhlzsn şarin tolhad
Haldhlzsn şara çamahan
Harasçn avad mendlləv
Haldhlzsn şara çamahan
Harasçn avad mendlləv
 
Altn civrtə şaazha şovun
Arlıhan ergc nisnə
Aavin hanț çamahan
Aaşna gic soñslav
Aavin hanț çamahan
Aaşna gic soñslav
 
고마워요!
투고자: FokkerTISMFokkerTISM, 2021-11-17
최종 수정: FokkerTISMFokkerTISM, 2021-12-09
"Аавин һанц чамаһан ..."의 번역
로마자 발음 FokkerTISM
코멘트
Read about music throughout history