Αχερομπασμαν (Aherompasman) (프랑스어 번역)

Αχερομπασμαν

Αχερομπάζω κι έρκουμαι
αυκήν στην γειτονιά σου
να δω τα μαύρα μμάθκια σου
ν'ακούσω την λαλιάν σου.
 
Έχω κοντά σου μιαν ριτζιάν
και καρτερώ να πιάσει
ν'αφήκεις το κορμάκιν μου
στ'αγκάλια σου να πνιάσει.
 
Ξύπνα δκιαμαντοπούλα μου
κι'ήρτα στην γειτονιά σου
να δώ είντα εννά μου κάμουσιν
τα γειτονόπουλά σου.
 
투고자: tonisaladotonisalado, 金, 23/01/2009 - 21:16
프랑스어 번역프랑스어
문단 정렬

Stocker la paille sèche

Je stocke la paille et je viens
dans ton quartier à l'aube
pour voir tes yeux noirs
pour entendre ta douce voix.
 
Je voudrais quelque chose de toi
j'espère que tu me le donnes
de se reposer dans vos bras
permettre à mon pauvre corps
.
 
Réveille-toi mon petit diamant
comme je suis venu dans ton quartier
qui sait ce qu'ils vont me faire
tes petites voisines.
 
고마워요!
투고자: ΜπουλντόζαΜπουλντόζα, 水, 16/06/2021 - 18:25
최종 수정: ΜπουλντόζαΜπουλντόζα, 火, 29/06/2021 - 13:21
작성자 코멘트:

( paroles avant la chanson)

Που δύσην ως ανατολήν κ’ απού βορράν ως νότον
κ’ από τα πέρατα της γής τον κόσμον προσκαλώ τον.
Δώστε μου λλίην ακρόασιν για να σας τραουδήσω
κ’ ούλους σας μιάλους και μιτσούς εννά σας κλαμουρίσω.

D'ouest en est et même du nord au sud
J'invite les gens de partout dans le monde
Accordez-moi un peu d'attention quand je chante
et je vous ferai tous pleurer, jeunes et vieux

코멘트
Read about music throughout history