Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

Арман (Arman) (러시아어 번역)

  • 아티스트: Chubak Sataev (Чубак Сатаев)
  • 곡: Арман (Arman)
  • 번역: 러시아어, 로마자 발음

Арман

Бирге жүрдүк бир далай,
Ал күндөрүм жыргал, ай.
Азыр жоксуң жанымда,
Эңсеп жүрөк кыйнады, ай.
Бирге жүрүп кетип калдың,
Арга канча, арман, арман, арман, арман, арман, арман, ай?
 
Кагылайын каралдым,
Кайсы күнү жаралдың?
Жүрөгүмдү эзип кеттиң,
Эми жоксуң, кайдан табамын?
 
Өмүр гүлү, жан эркем,
Жаштык болот турбайбы.
Ойноп-күлгөн бул дүйнө,
Аздык болот турбайбы.
Жалындаган жаш үмүттү,
Жараткан ой ал бир келсе,
Өтпөй-кетпей турган кылбайбы.
 
Жалындаган жаш күндөрүн,
Кимдер гана эңсебейт?
Кайрылып ким,
Ал күндөр деп кимдер сүйүп, аны эңсебейт?
 
Бирге жүрдүк бир далай,
Ал күндөрүм жыргал, ай.
Азыр жоксуң жанымда,
Эңсеп жүрөк кыйнады, ай.
Бирге жүрүп кетип калдың,
Арга канча, арман, арман, арман, арман, арман, арман, ай?
 
Кагылайын каралдым,
Кайсы күнү жаралдың?
Жүрөгүмдү эзип кеттиң,
Эми жоксуң, кайдан табамын?
 
Кагылайын каралдым,
Кайсы күнү жаралдың?
Жүрөгүмдү эзип кеттиң,
Эми жоксуң, кайдан табамын?
 
투고자: WorldVexillologistWorldVexillologist, 木, 24/03/2022 - 02:13
러시아어 번역러시아어
문단 정렬

Сожаление

Долго мы вместе были,
Эх, блаженные дни те.
Нет тебя рядом сейчас,
Тоскуя, сердце страдает.
Были вместе, да ушла ты -
Что поделаешь, печаль да грусть, увы и ах!
 
Моя благословенная,
В какой день появилась на свет?
Разбила мое сердце,
Нет тебя теперь, где тебя отыскать?
 
Расцвет жизни, милая моя,
Молодость, на деле.
Этот мир наслаждений
Коротким оказался.
Почему же пламенной юной надежды
Создатель
Не сделал ее непреходящей?
 
По пламенным дням молодости
Кто же не тоскует?
Кто только не возвращается к ним,
Не любит, не мечтает?
 
고마워요!
감사 1회 받음
투고자: MusapyrMusapyr, 火, 05/07/2022 - 05:27
코멘트
Read about music throughout history