Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     우크라이나와 함께하세요!
공유하다
글꼴 크기
원래 가사
Swap languages

Erik Axel Karlfeldt: Aspåkers Polska

Varför sitta vi så still och tysta?
Ha vi uttömt alla kära ord?
Äro alla de små läppar kyssta
som gå leende kring detta bord?
Äro alla de små kvinnor gifta
som gå trippande i denna sal?
Finns här inga hjonelag att stifta,
brinna inga hjärtan i vår dal?
 
– Jag skall varpa garn och jag skall nysta,
jag skall kärna smör och klippa får.
Aldrig äro mina läppar kyssta,
aldrig bliva de i detta år.
Jag skall plocka bär och väva vammal,
jag skall verka, förr’n jag blir för tung.
Om jag gifter mej, när jag blir gammal,
skall jag taga dej, om du är ung.
 
번역

Brennt kein heißes Herz in unserm Tal?

Oh, warum so stumm wie arme Sünder?
Ist verbraucht schon jedes liebe Wort?
Sind geküßt schon all die kleinen Münder,
welche lächeln hier um dieses Bord?
Sind vermählt schon all die kleinen Frauen,
welche trippeln hier in diesem Saal?
Gibt es keine Hochzeit anzuschauen,
brennt kein heißes Herz in unserm Tal?
 
"Ich will Garne drehn, und ich will stricken,
Butter kern ich und die Schafe scher,
niemals krieg ich Küsse auf die Lippen
und in diesem Jahr krieg keine mehr.
Ich will Beeren pflücken, ich will weben,
ich will häkeln, nähn und bleib in Schwung.
Wenn ich heirat und ich bin am Leben,
ja, dann nehm ich dich, wenn du bist jung."
 
____
Übersetzung: © Klaus-Rüdiger Utschick, 2019
 
Sven-Bertil Taube: 상위 3
코멘트
Klaus UtschickKlaus Utschick
   火, 12/02/2019 - 20:13

En egen variation av denna text framförs av Ranarim under titeln "Brinna inga hjärtan"