Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     우크라이나와 함께하세요!
  • Jovan Dučić

    Ave Serbia → 영어 번역

공유하다
글꼴 크기
원래 가사
Swap languages

Ave Serbia

Tvoje sunce nose sad na zastavama,
Ti živiš u besnom ponosu sinova;
Tvoje svetlo nebo poneli smo s nama,
I zore da zrače na putima snova.
 
Još si uz nas, sveta majko, koju muče;
Sve su tvoje munje, u mačeva sevu,
Sve u našoj krvi tvoje reke huče,
Svi vetri u našem osvetničkom gnevu.
 
Mi smo tvoje biće i tvoja sudbina,
Udarac tvog srca u svemiru. Večna,
Tvoj je udes pisan na celu tvog sina,
Na mač njegov reč ti strasna, neizrečna.
 
Mlekom svoje dojke nas si otrovala,
U bolu i slavi da budemo prvi;
Jer su dva blizanca što si na svet dala –
Mučenik i heroj, kap suze i krvi.
 
Ti si znak u nebu i svetlost u noći,
Kolevka i groblje, u odeći sunca;
Ti si gorki zavet stradanja i moći,
Jedini put koji vodi do vrhunca.
 
Mi smo tvoje trube pobede, i vali
Tvog ognjenog mora i sunčanih reka:
Mi smo, dobra majko, oni što su dali
Svagda kaplju krvi za kap tvoga mleka.
 
번역

Ave Serbia

They carry your sun on the banners now,
You live in the wrathful pride of your sons;
The luminous skies of yours we've taken with us,
and the dawns to shine on the roads of dreams.
 
You are still with us, holy mother, tormented;
All lightnings of yours are in the glint of the swords;
All the rivers of yours roar in our blood,
and all the winds in our vengeful wrath.
 
We're part of your being, and your fate,
The beat of your heart in the space. Eternal,
your misfortune is written on the forehead of your son,
On his sword is the word of yours, passionate, unspoken.
 
With the milk from your breasts you have poisoned us,
in the pain and glory to be the first;
For the two twins that you have brought to this world-
are the martyr and hero, the drop of tear and blood.
 
You're the sign in the sky and the light in the night,
Cradle and graveyard, in the garment of the sun;
You're the bitter oath to the suffering and might,
The only road that leads us to the top.
 
We're your trumpets and victories, the waves
of your sea of fire, and the rivers of the sun:
We are, our good mother, the ones that gave you
all the drops of our blood for the one drop of your milk.
 
코멘트