Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     우크라이나와 함께하세요!
Aynur Doğan
Aynur Doğan
Song Title, 앨범, 언어
가사번역
Ahmedo쿠르드어(쿠르만지)영어
로마자 발음
Aşkın Şarabı터키어
nûpel
영어
프랑스어
Berfek Barî û Lûre Lûre쿠르드어(쿠르만지)
Hedûr
BexoZazaki
Keçê Kurdan (2004)
터키어
Bir Gönüle Aşk Girince터키어프랑스어
Dar hejîrokê쿠르드어(쿠르만지)
Keçê Kurdan (2004)
dera sore쿠르드어(쿠르만지)터키어
Dewo dewo쿠르드어(쿠르만지)
Keçe kurdan
터키어
Dewzer쿠르드어(쿠르만지)
Rewend
Dil ji min bir쿠르드어(쿠르만지)
Hevra
Diyarbakir쿠르드어(쿠르만지)
Hevra
영어
터키어
Ez keç im쿠르드어(쿠르만지)
Ezim ezim eziliyor터키어
Hedûr
영어
ĞezalêZazaki
Rewend
Govend e쿠르드어(쿠르만지)
Hedûr
Hedûr쿠르드어(쿠르만지)
Hedûr
Kal î kal î쿠르드어(쿠르만지)
Hedûr
Keçê Kurdan쿠르드어(쿠르만지)
Keçê Kurdan (2004)
Min Bêriya Te Kiriye쿠르드어(쿠르만지)영어
터키어
Min Digo Melê쿠르드어(쿠르만지)
Hevra (Together)
영어
터키어
Nêdan쿠르드어(쿠르만지)
Keçê Kurdan (2004)
Nesrîn쿠르드어(쿠르만지)프랑스어
터키어
로마자 발음
Ölürsem kabrime gelme터키어
Keçe kurdan
Oy Gelin터키어영어
프랑스어
Pervane터키어
Keçe kurdan
Pêş Nare쿠르드어(쿠르만지)터키어
Rabe hîv e쿠르드어(쿠르만지)
Hedûr
Reng Esmerê쿠르드어(쿠르만지)영어
터키어
독일어
Rewend쿠르드어(쿠르만지)
Ronî쿠르드어(쿠르만지)
Nûpel (2005)
영어
터키어
Şeva tarî쿠르드어(쿠르만지)터키어
Şilî Dibare쿠르드어(쿠르만지)
Hedûr
ŞireZazaki
Nûpel
영어
프랑스어
터키어
Sîsîlê쿠르드어(쿠르만지)
Hevra
Tobedar im쿠르드어(쿠르만지)
Hevra
Ûrmîye쿠르드어(쿠르만지), 스페인어
Hevra
Xelîl Qurban쿠르드어(쿠르만지)
Hedûr
Xewn쿠르드어(Sorani)
Rewend
터키어
Xivşê쿠르드어(쿠르만지)
Rewend
영어
Yar Ben Sana Eş Olam터키어프랑스어
Yaranmaz Aşık터키어
Rewend
영어
Yarim Derdini Ver Bana터키어영어
아랍어
Aynur Doğan 또한 수행번역
Please register first, and you'll see more options.
코멘트