Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     우크라이나와 함께하세요!
공유하다
글꼴 크기
원래 가사
Swap languages

시간을 거슬러 (Back in time)

구름에 빛은 흐려지고
창가에 요란히 내리는
빗물소리 만큼 시린 기억들이
내 마음 붙잡고 있는데
 
갈수록 짙어져간
그리움에 잠겨
시간을 거슬러 갈순 없나요
그 때처럼만 그대 날 안아주면
괜찮을텐데 이젠
 
젖어든 빗길을 따라가
함께한 추억을 돌아봐
흐려진 빗물에 떠오른 그대가
내 눈물 속에서 차올라와
 
갈수록 짙어져간
그리움에 잠겨
시간을 거슬러 갈순 없나요
그 때처럼만 그대 날 안아주면
괜찮을텐데 이젠
 
흩어져가, 나와 있어주던 그 시간도 그 모습도
 
다시 그 때처럼만 그대를 안아서
시간을 거슬러 갈수 없나요
한번이라도 마지막일지라도
괜찮을텐데
 
번역

Ngược Miền Dĩ Vãng

Khi mây trời phủ mờ ánh sáng
Bao kỷ niệm đang níu lấy tim thiếp
Buốt giá như những hạt mưa đang đập xuống ô cửa sổ
 
Đắm chìm trong khát vọng ngày một mãnh liệt hơn khi thời gian trôi qua
Liệu thiếp có thể quay ngược về miền dĩ vãng?
Giá như chàng ôm thiếp như ngày xưa
Thì lòng thiếp sẽ ấm áp hơn
 
Thiếp đi theo con đường mưa nước đẫm
Và nhìn lại dòng kỷ niệm đôi ta
Mưa nhạt nhoà gợi nhớ về chàng
Và trong nước mắt hình bóng chàng ngập dâng
 
Đắm chìm trong khát vọng ngày một mãnh liệt hơn khi thời gian trôi qua
Liệu thiếp có thể quay ngược về miền dĩ vãng?
Giá như chàng ôm thiếp như ngày xưa
Thì lòng thiếp sẽ ấm áp hơn
 
Tháng ngày chàng bên thiếp
Kỷ niệm chàng bên thiếp
Chúng lan toả
 
Liệu thiếp có thể quay ngược về miền dĩ vãng?
Chỉ một lần thôi, dẫu đó có là lần cuối
Lòng thiếp sẽ thanh thản hơn…
 
"시간을 거슬러 (Back in ..."의 번역
베트남어 Cryfromsky
“시간을 거슬러 (Back in ...”의 번역에 협력해 주세요
코멘트