Advertisements

Парус (Parus) (불가리아어 번역)

Парус

Белеет парус одинокий
В тумане моря голубом...
Что ищет он в стране далёкой?
Что кинул он в краю родном?
 
Играют волны - ветер свищет,
И мачта гнётся и скрипит...
Увы, - он счастия не ищет
И не от счастия бежит!
 
Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!
 
1832
 
투고자: panaceapanacea, 月, 11/04/2011 - 14:32
투고자 코멘트:

ЛЕРМОНТОВ
Михаил Юрьевич
(1814 - 1841)
http://www.youtube.com/watch?v=mec-_rTl2Ek

불가리아어 번역불가리아어
문단 정렬

Лодка

Versions: #1#2#3#4
Самотна лодка се белее
далече в синьото море…
Какво към чужди край влече я?
Що губи в родни брегове?
 
Вълни играят; вятър свири
и скърцаща се мачта вий…
Уви! Тя щастие не дири,
от щастие се тя не крий.
 
Вода - по-светла от лазура,
отгоре чиста златна шир;
а тя, бунтовна, търси буря,
като че в бурите е мир.
 
고마워요!
감사 2회 받음
투고자: 게스트게스트, 月, 09/11/2015 - 05:14
작성자 코멘트:

Превод от руски: Богомил Райнов.

"Парус (Parus)"의 번역
Chechen Guest
Chechen Guest
Chuvash Guest
Galician Guest
IPA Guest
Mari Guest
독일어 Guest
독일어 Guest
독일어 Guest
독일어 Guest
독일어 Guest
독일어 Guest
라틴어 Guest
불가리아어 Guest
아랍어 Guest
아랍어 Guest
영어 Guest
영어 Guest
영어 Guest
영어 Guest
영어 Guest
영어 Guest
영어 Guest
영어 Guest
영어 Guest
일본어 Guest
중국어 Guest
체코어 Guest
체코어 Guest
체코어 Guest
체코어 Guest
체코어 Guest
체코어 Guest
터키어 Guest
터키어 Guest
터키어 Guest
터키어 Guest
Collections with "Парус"
코멘트
Read about music throughout history