Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     우크라이나와 함께하세요!
  • Benaia Barabi

    גומות

공유하다
글꼴 크기
원래 가사

גומות lyrics

לפעמים אני עולה על הבמה לראות קהל ששר את המילים
וחושב על איך היית גאה בי אם היית יודעת שאני
כבר ניצחתי את עצמי מול הפחד לפספס את הרכבות
בא לי לאחר גם לאוטובוס כדי לחשוב עלייך שעות
 
אם היינו מטיילים סופ"ש רק שנינו
ביום שישי
או חמישי
מתי שרק תגידי
 
הייתי בא אוסף אותך מוקדם
איתך אפשר לראות זריחות בים
אוהב אותך, כתוב לי בעניים
למרות שיש בנינו ניגודים
הייתי גם עושה לך ילדים
יפים כמוך, גומות על הלחיים
 
לפעמים אני הולך להופעה לשכוח מה עצוב לי בחיים
ויודע שהיית שמחה בי אם היית שומעת שאני
כבר הגשמתי כמה חלומות והייתי בשבילי
החבר הכי קרוב שהיה לי, עכשיו חסר רק שתהיי
 
אז בואי נפגש לבד רק שנינו
ביום שישי
או חמישי
מתי שרק תגידי
 
הייתי בא אוסף אותך מוקדם
איתך אפשר לראות זריחות בים
אוהב אותך, כתוב לי בעניים
למרות שיש בנינו ניגודים
הייתי גם עושה לך ילדים
יפים כמוך, גומות על הלחיים
 

 

코멘트