Cannonball (불가리아어 번역)

Advertisements
불가리아어 번역

Гюле

Още имам малко от твоя вкус в устата си.
Още имам малко от теб преплетено със съмнението ми.
Все още е малко трудно да кажа какво става.
 
Още малко от твоя дух, твоя свидетел.
Още малка част от лицето ти, която не съм целунал.
Приближаваш се към мен.
Все още не виждам какво се случва.
 
Камъните ме научиха да летя.
Любовта ме научи да лъжа.
Животът ме научи да умирам.
Така че не е трудно да паднеш,
когато се носиш като гюле.
 
Още малко от песента ти екне в ухото ми.
Още малко от думите ти копнея да чуя.
Приближаваш се с всеки изминал ден.
Толкова близа, че не виждам какво се случва.
 
Камъните ме научиха да летя.
Любовта ме научи да лъжа.
Животът ме научи да умирам.
Така че не е трудно да паднеш,
когато се носиш като гюле.
 
Камъните ме научиха да летя.
Любовта ме научи да плача.
Хайде, кураж!
Научи ме да съм срамежлив.
Защото не е трудно да паднеш.
А не искам да я уплаша.
Не е трудно да паднеш.
А и не искам да изгубя.
Не е трудно да пораснеш.
Когато знаеш, че просто не знаеш.
 
투고자: Daiana8879, 水, 18/04/2018 - 09:58
영어

Cannonball

코멘트