Russia is waging a disgraceful war on Ukraine. Stand With Ukraine!

สุดเส้นทาง (Mae Shika Mukanee) 가사

  • 아티스트: CGM48 (ซีจีเอ็มโฟร์ตีเอต)
  • 앨범: Mae Shika Mukanee
영어, 태국어
영어, 태국어
A A

สุดเส้นทาง

แค่ต้องมองมุ่งไปข้างหน้านั้น
เพราะว่าถ้าหันมองย้อนมา
ก็จะมองเห็นน้ำตาที่ไหลรินข้างกาย
สายตามองตรงที่เส้นทางนั้น
ทางที่ฉันมุ่งมั่นตั้งใจ
กัดฟันลุกขึ้นแล้วเดินก้าวไป
 
ตั้งแต่วันที่ฉันเจอเธอ
ก็มีเราข้างกันเรื่อยมา
ช่วงเวลาวัยรุ่นที่มี
ก็มีเราซุกซนด้วยกัน
ในชีวิตสิ่งที่สำคัญ
คืออะไรเราต่างรู้ดี
เรื่องมากมายที่ต้องเผชิญ
ในอนาคตที่ยังรออยู่
 
ต่อจากนี้ อาจใช้เวลาไม่นาน
และคงไม่ได้ร่าเริงกันแบบนี้ตลอดไป
อย่าไปยึดติดกับมัน
 
Mae Shika Mukanee
จากตรงนี้จนสุดเส้นทาง
ขอให้ผ่านพ้นด้วยความสวยงามเรื่อยไป
เหมือนใจหวั่นที่ฉันอาจไม่พร้อม
อยู่กับโลกที่เปลี่ยนผันไป
แต่อย่าหวั่นไหวจงเดินให้ไกล
และทุกครั้งที่เธอมอง ย้อนกลับมาตรงนี้
เธอจะเห็นเพียงแค่ลมที่ล่องลอยไป
WOW (WOW) WOW (WOW)
WOW (WOW) YES! WOW...
 
ในค่ำคืนที่ไม่เป็นใจ
ช่วงเวลาที่ทำร้ายเรา
ย้อนเรื่องราวที่ในช่วงวัยเยาว์
บนชิงช้าลมปลิวผ่านไป
อยากตะโกนสุดเสียงดัง ๆ
เพื่อระบายความปวดร้าวใจ
แม้เรื่องที่เคยเกิดขึ้นภายใน
ยังคงทิ่มแทงหัวใจเราอยู่
 
ไม่ว่ามันปวดร้าวสักเท่าไร
ที่สุด คงไม่มีวันจะเสียใจตลอดไป
จงเข้มแข็งเอาไว้
 
Mae Shika Mukanee
สุดท้ายถ้าต้องร่ำลา
โปรดจงเชื่อมั่นในวันพรุ่งนี้ของเรา
แม้ว่าเธอไม่ได้อยู่ตรงนี้
หรือว่าฉันไม่ได้อยู่ข้างเธอ
แต่ต้องใช้ชีวิตคนเดียวให้ไหว
เธอกับฉันแยกกัน ไม่ได้อยู่นิรันดร์
แต่ท้องฟ้าจะคอยเชื่อมโยงเราอยู่ด้วยกัน
WOW (WOW) WOW (WOW)
WOW (WOW) YES! WOW...
 
แม้วันเก่าจะดีเต้าใด
ก่อละไว้ในวันตี้เฮาลาจาก
 
Mae Shika Mukanee
จากตรงนี้จนสุดเส้นทาง
ขอให้ผ่านพ้นด้วยความสวยงามเรื่อยไป
เหมือนใจหวั่นที่ฉันอาจไม่พร้อม
อยู่กับโลกที่เปลี่ยนผันไป
แต่อย่าหวั่นไหวจงเดินให้ไกล
และทุกครั้งที่เธอมอง ย้อนกลับมาตรงนี้
เธอจะเห็นเพียงแค่ลมที่ล่องลอยไป
WOW (WOW) WOW (WOW)
WOW (WOW) WOW (WOW)
WOW (WOW) WOW (WOW)
WOW (WOW) YES! WOW...
 
고마워요!
투고자: ดอกไม้ จริงดอกไม้ จริง, 土, 28/05/2022 - 23:04
투고자 코멘트:

Senbatsu Members
CGM48 Team C : Angel / Aom / Champoo / Fortune / Kaiwan / Kaning / Marmink / Nenie / Pim / Punch / Sita
CGM48 Trainee : Fahsai / Jayda / Latin / Mei / Ping

 

CGM48: 상위 3
Collections with "สุดเส้นทาง"
코멘트
Read about music throughout history