Advertisements

Cole Boda - Stau nă dzuă tru livadi

Aromanian
Aromanian
A A

Stau nă dzuă tru livadi

Oi, stau nă dzuă tru livadi,
di'ni treatsi un gioni sh'mi veadi:
"Bună dzâua lea mushatâ! {biss}
 
Oi, nu am vidzută ahtari nietâ,
alba'aroshi sh' mavrumată."
Dzâsi zborlu sh'trapsi calea. {biss}
 
Oi, io mârata ni mutream valea,
oi, mutream valea sh'lâcrâmamu
shi tru somnu ni mi'anyisamu,
shi aspâream câ-ni mârtamu.
 
고마워요!
투고자: adysanuadysanu, 水, 14/04/2021 - 18:39
투고자 코멘트:

versuri postate de Drăgan M. Stoianiel

 

"Stau nă dzuă tru ..."의 번역
Cole Boda: 상위 3
코멘트
Read about music throughout history