Russia is waging a disgraceful war on Ukraine. Stand With Ukraine!

Չեմ ների (Chem neri) 가사

  • 아티스트: Maria Nalbandian ((Arabic: ماريا نالبنديان‎) (Armenian: Մարիա Նալպանտեան))
A A

Չեմ ների

(Նախերգանք).
Ինչ էլ որ լինի` մեկ է, չեմ ների...
Ինչ էլ որ լինի` մեկ է, չեմ ների...
 
(Տուն 1). (x2)
Ինչպես սիրահար մի անմեղ թռչնակ
Հավատում էի շարունակ
Որ դու լցրեցիր կյանքն իմ դատարկ
Որ սերն էիր իմ միակ
 
(Նախակրկներգ 1).
Բայց հեքիաթ էր քո սերը
Ու չար էր քո տերը
Կեղծ էին բոլոր խոսքերը
Երդումները...
 
(Կրկներգ).
Ինչ էլ որ լինի` մեկ է, չեմ ների
Թեկուզ անցնի հարյուր տարի
Քո սխալները չափից ավելի
Դարձրել են ինձ քեզ թշնամի
Ինչ էլ որ լինի` մեկ է, չեմ ների
Թեկուզ անցնի հարյուր տարի
Քո սխալները չափից ավելի
Դարձրել են ինձ քեզ թշնամի...
 
(Տուն 2).
Կարծում էի, թե քեզանից բացի
Ուրիշի համար չեմ լացի
Որ առանց քեզ երբեք էլ չեմ ապրի
Կյանքն իմ կդադարի
 
(Նախակրկներգ 2).
Հիմա եկել եմ ասեմ
Որ քեզ շնորհակալ եմ
Ես արդեն ապրել գիտեմ
Էլ մենակ չեմ...
 
(Կրկներգ)։
 
(Անցում).
Ինչ էլ որ լինի` մեկ է, չեմ ների...
Քո սխալները չափից ավելի...
 
(Կրկներգ):
 
고마워요!
감사 2회 받음
투고자: Gregory DavidianGregory Davidian, 木, 23/12/2021 - 18:49
투고자 코멘트:

Transcripted into Eastern Armenian

요청자: MJ-Q8MJ-Q8

 

Maria Nalbandian: 상위 3
“Չեմ ների”의 번역에 협력해 주세요
코멘트
MJ-Q8MJ-Q8    木, 27/01/2022 - 09:30

Maria Nalbandian - Won’t Forgive (Audio)

Read about music throughout history