Control (히브리어 번역)

Advertisements
히브리어 번역히브리어
A A

שליטה

הם שלחו אותי למצוא להם הון עתק
תיבה מלאה ביהלומים וזהב
הבית היה ער
הצללים והמפלצות הדהדו ונהמו במסדרונות
 
ישבתי לבדי במיטה עד הבוקר
בכיתי- " הם באים אליי"
וניסיתי לשמור את הסודות האלה בתוכי
המחשבות שלי הן כמו מחלה קטלנית
 
אני גדולה יותר מהגוף שלי
אני קרה יותר מהבית הזה
אני רעה יותר מהשדים שלי
אני גדולה יותר מהעצמות האלה
 
וכל הילדים צעקו
"בבקשה תפסיקי את מפחידה אותי"
אני לא יכולה לעצור את האנרגיה האיומה הזאת
לעזאזל, אתם באמת צריכים לפחד ממני
מי בשליטה?
 
הסתובבתי במשך שעות, אני ריקה
קפצתי מכל רעש קטן
ולא יכולתי לסבול את הבן אדם שבתוכי
הסטתי את כל המראות הצידה
 
אני גדולה יותר מהגוף שלי
אני קרה יותר מהבית הזה
אני רעה יותר מהשדים שלי
אני גדולה יותר מהעצמות האלה
 
וכל הילדים צעקו
"בבקשה תפסיקי את מפחידה אותי"
אני לא יכולה לעצור את האנרגיה האיומה הזאת
לעזאזל, אתם באמת צריכים לפחד ממני
מי בשליטה?
 
אני מיודדת היטב עם נבלים שגרים במיטה שלי
הם התחננו שאכתוב אותם כדיי שלא ימותו כשהיה מתה
ולמדתי להכיר את נבלים שגרים בראש שלי
הם התחננו שאכתוב אותם כדיי שאף פעם לא אמות כשהיה מתה
 
אני גדולה יותר מהגוף שלי
אני קרה יותר מהבית הזה
אני רעה יותר מהשדים שלי
אני גדולה יותר מהעצמות האלה
 
וכל הילדים צעקו
"בבקשה תפסיקי את מפחידה אותי"
אני לא יכולה לעצור את האנרגיה האיומה הזאת
לעזאזל, אתם באמת צריכים לפחד ממני
מי בשליטה?
 
투고자: little evelittle eve, 月, 04/04/2016 - 19:33
영어영어

Control

코멘트