Czarny Orfeusz (영어 번역)

Advertisements
폴란드어

Czarny Orfeusz

Orfeo, Orfeo!
 
Jeśli chcesz mnie odnaleźć,
nie lękaj się mroku
i ludzi nie pytaj o drogę.
 
Przez łzy spójrz na świat, tak jak ja.
Przez żal mnóż minuty co dnia.
Goryczy poznaj smak,
miłości odczuj brak,
jednak ostrzegam cię - droga to zła.
 
Jak głaz rani stopy do krwi...
Chcesz wejść - klucz przekręcę u drzwi.
Lecz idź, jeśli chcesz;
ja przeszłam nią też.
Kto wie, czy przejdziesz ty.
 
Ooo...
 
Idź, idź, niech prowadzi cię noc.
Me imię powtarzaj na głos.
A jeśli każde z nas
tych samych szuka gwiazd,
może będziemy szli sobie na wprost.
 
Lecz wróć, gdy za mało masz sił...
Kto wie, czy szczęśliwszy byś był?
Cóż miłość ci da?
Kto wyrok jej zna?
Bo los przyszłość jej skrył…
 
Aaa...
 
Lepiej porzuć te drogi,
usłuchaj przestrogi
i wróć, gdy za mało masz sił.
 
투고자: AzaliaAzalia, 土, 25/01/2020 - 19:56
투고자 코멘트:

Polska wersja piosenki z filmu "Czarny Orfeusz" z 1959r. (kooprodukcja francusko-włosko-brazylijska).

영어 번역영어
Align paragraphs
A A

Black Orpheus

Orfeo, Orfeo!
 
If you want to find me,
don’t fear the darkness
and don’t ask people to show you the way.
 
Like me, look at the world through the tears.
Everyday multiply the minutes by sorrow.
Learn the taste of bitterness,
experience the lack of love,
but let me warn you: it’s a wrong way.
 
Just like a stone hurts your feet till they bleed...
If you want to enter, I’ll turn the key at the door.
But go, if you want to;
I’ve also walked this path.
Who knows if you can make it.
 
Oooh...
 
Go, go, let the night guide you.
Keep saying loudly my name.
And if each of us
is looking for the same stars,
maybe we’ll walk towards each other.
 
But come back if you’re not strong enough...
Who knows if you’d be more happy?
What love will give you?
Who knows its verdict?
Because Fate has concealed its future…
 
Aaah...
 
You’d better abandon those roads,
listen to my advice
and come back if you’re not strong enough.
 
고마워요!
감사 6회 받음
투고자: AzaliaAzalia, 土, 25/01/2020 - 19:56
작성자 코멘트:

Translation of the Polish version of a song from "Black Orpheus", a French-Italian-Brazilian film production of 1959.

"Czarny Orfeusz"의 다른 번역
영어 Azalia
코멘트