De Herder (영어 번역)

Advertisements
네덜란드어

De Herder

Op de grote stille heide
Dwaalt de herder eenzaam rond
Wijl de witgewolde kudde
Trouw bewaakt wordt door de hond
En al dwalend ginds en her
Denkt de herder: Och, hoe ver
Hoe ver is mijn heide
Hoe ver is mijn heide, mijn heide
 
Op de grote stille heide
Bloeien bloempjes lief en teer
Pralend in de zonnestralen
Als een bloemhof heind en veer
En tevreen met karig loon
Roept de herder: O, hoe schoon
Hoe schoon is mijn heide
Hoe schoon is mijn heide, mijn heide
 
투고자: SaintMarkSaintMark, 土, 04/03/2017 - 21:26
최종 수정: Ww WwWw Ww, 土, 24/02/2018 - 00:53
투고자 코멘트:

(Arr. Joan Sakel)

영어 번역영어
Align paragraphs
A A

The Shepherd

On the vast, silent moor,
A shepherd wanders alone
As his white-wooled flock
Is faithfully guarded by his dog.
And in his wandering here and there,
The shepherd thinks: Oh, how vast,
How vast my moor is,
How vast my moor is, my moor.
 
On the vast, silent moor,
Flowers, sweet and delicate, are in bloom
Dancing in the sun's rays,
Like a flower garden, near and far.
And content with his meager pay,
The shepherd calls out: Oh, how beautiful
Oh, how beautiful my moor is
Oh, how beautiful my moor is, my moor
 
투고자: KmiltreuKmiltreu, 木, 01/02/2018 - 01:23
Added in reply to request by Zarina01Zarina01
최종 수정: KmiltreuKmiltreu, 日, 18/02/2018 - 22:39
코멘트
azucarinhoazucarinho    日, 18/02/2018 - 12:09

As his whitewashed flock => whitewashed=witgekalkt
Talk in the sun's rays => Pralend (niet pratend)
Blooming flowers, sweet and delicate => Flowers, sweet and delicate, are blooming (are in bloom)

KmiltreuKmiltreu    日, 18/02/2018 - 15:28

Bedankt voor de verbeteringen in mijn vertaling!

azucarinhoazucarinho    日, 18/02/2018 - 22:25

A shepherd lonelily wanders => lonely …
In het eerste couplet heb je 'ver' met 'remote' vertaald. Ik denk dat met 'ver' hier 'uitgestrekt' wordt bedoeld; 'remote' is 'ver verwijderd'

KmiltreuKmiltreu    日, 18/02/2018 - 22:35

I do not think "lonely" would be correct here. In the original, "eenzaam" is used to describe the manner in which the shepherd wanders, not the shepherd himself. However, "lonelily" does sound rather strange; the more common way to phrase it would be "A shepherd wanders alone."