De moritus... (폴란드어 번역)

Advertisements

De moritus...

Давно всеобщею моралью решено:
«Об мертвых говори хорошее одно».
Мы ж заключение прибавили такое:
"А о живых - одно дурное».
 
투고자: Alexander FreiAlexander Frei, 月, 17/06/2019 - 23:09
투고자 코멘트:

Середина 1870-х

폴란드어 번역폴란드어
Align paragraphs
A A

De moritus...

Od dawna w powszechnej moralności uzgodniono:
" O martwych mów tylko dobrze”
My ten wniosek rozszerzyliśmy tak:
"A o żywych – tylko żle”.
 
투고자: IsraelWuIsraelWu, 木, 20/06/2019 - 10:19
코멘트