Advertisements

Det jeg aldri sa (영어 번역)

노르웨이어
노르웨이어
A A

Det jeg aldri sa

Jeg vet det er feil
Å ringe så seint
Men det er en ting jeg ville si
Har du litt tid?
Mhm
Jeg hører de sier at du har en ny en
At du trives der du er
Jeg unner deg alt det der
 
Men det skjer jo av og til at jeg lurer på
 
Hva hvis jeg ble med deg
Hjem igjen den kvelden
Dansa til tre, blе de siste på festеn
Hva hvis jeg var ærlig
Lettere å lese
Ville vi blitt no' hvis vi tok det steget?
Hva hadde skjedd hvis jeg sa
Alt det jeg aldri helt turte å si til deg da?
 
Jeg tro'kke jeg skjønte helt hva jeg følte
Så jeg sa det aldri høyt
Var jeg i en løgn?
Vi kjente det samme, men holdt det tilbake
Hva hadde skjedd hvis jeg lot meg
Falle for deg?
 
For det skjer jo av og til at jeg lurer på
 
Hva hvis jeg ble med deg
Hjem igjen den kvelden
Dansa til tre, ble de siste på festen
Hva hvis jeg var ærlig
Lettere å lese
Ville vi blitt no' hvis vi tok det steget?
Hva hadde skjedd hvis jeg sa
Alt det jeg aldri helt turte å si til deg da?
 
Ah-ah-ah-ah
Ah-ah-ah-ah
Ah-ah-ah-ah
Ah-ah-ah-ah
Ah-ah-ah
Ah-ah-ah-ah
 
Hva hvis jeg ble med deg
Hjem igjen den kvelden
Dansa til tre, ble de siste på festen
Hva hvis jeg var ærlig
Lettere å lese
Ville vi blitt no' hvis vi tok det steget?
Hva hadde skjedd hvis jeg sa
Alt det jeg aldri helt turte å si til deg da?
 
투고자: זוביר מהארזוביר מהאר, 土, 12/06/2021 - 18:28
영어 번역영어
문단 정렬

What I never said

I know it's wrong
To call so late
But there's one thing I wanted to say
Do you have a little time?
Mhm
I hear they're saying you've got a new one
That you're happy where you are
I wish all of that for you
 
But now and then it happens that I wonder
 
What if I came with you
Back to your place that night
Danced till 3, were the last ones at the party
What if I was honest
Easier to read
Would we have been something if we took the step?
What would have happened if I said
Everything I never fully dared to tell you then?
 
I don't think I fully realised what I felt
So I never said it aloud
Was I in a lie,m
We felt the same, but suppressed it
What would've happened if I let myself
Fall for you?
 
But now and then it happens that I wonder
 
What if I came with you
Back to your place that night
Danced till 3, were the last ones at the party
What if I was honest
Easier to read
Would we have been something if we took the step?
What would have happened if I said
Everything I never fully dared to tell you then?
 
Ah-ah-ah-ah
Ah-ah-ah-ah
Ah-ah-ah-ah
Ah-ah-ah-ah
Ah-ah-ah
Ah-ah-ah-ah
 
What if I came with you
Back to your place that night
Danced till 3, were the last ones at the party
What if I was honest
Easier to read
Would we have been something if we took the step?
What would have happened if I said
Everything I never fully dared to tell you then?
 
고마워요!
감사 1회 받음
투고자: hcexnhcexn, 日, 13/06/2021 - 04:59
코멘트
Read about music throughout history