Do You Hear the People Sing? (히브리어 번역)

Advertisements
히브리어 번역히브리어
A A

האם אתם שומעים את האומה שרה?

אנז'ולרס:
האם אתם שומעים את האומה שרה?
שרים את השיר של בני אדם כועסים?
זאת המוזיקה של עם
ששוב לא יהיו עבדים!
כשפעימות לבך
הם הד לפעימת התופים
יש חיים שעומדים להתחיל
כשמחר יבוא
 
קומפר:
הם תצטרפו אל מסענו לעולם טוב יותר?
מי יעז ויעמוד איתי,
מעבר למתרס
יש עולם שאתה מייגע לראותה?
 
קורפיירק:
אז תצטרף למלחמה
שתיתן לך את זכות להיות חופשי!
 
כולם:
האם אתם שומעים את האומה שרה?
שרים את השיר של בני אדם כועסים?
זאת המוזיקה של עם
ששוב לא יהיו עבדים!
כשפעימות לבך
הם הד לפעימת התופים
יש חיים שעומדים להתחיל
כשמחר יבוא
 
פואי:
האם תיתנו את כל משאתם יכולים לתת
כדי שדגלנו יוכל להתקדם
יש שייפלו ויש שיחיו
האם תעמדו ותנסו את מזלכם
דם הקדושים
יציף את שדותיה של צרפת!
 
כולם:
אם אתם שומעים את האומה שרה?
שרים את השיר של בני אדם כועסים?
זאת המוזיקה של עם
ששוב לא יהיו עבדים!
כשפעימות לבך
הם הד לפעימת התופים
יש חיים שעומדים להתחיל
כשמחר יבוא
 
투고자: MeeeruhMeeeruh, 水, 29/11/2017 - 18:45
Added in reply to request by HAHGHAHG
영어영어

Do You Hear the People Sing?

코멘트