¿Dónde Están Corazón? (히브리어 번역)

Advertisements
히브리어 번역히브리어
A A

איפה לב

איפה היה החיוך שלך שגרם לי לעוף
איפה היה המפתח לאשליה שלנו
איפה את השמחה של הלב שלך
וזה הולך ככה הכל הולך
כמי נהר ועד הים
וזה הולך ככה הכל הולך
הזמן שאני מבלה ולא יודע
השעות ולא רוצים לחזור
איפה, איפה לב
הימים שבם ידעו אהבה
הרוח באה מן הים
איפה, איפה לב
איפה היה הפרצוף שמח שלך
איפה הנשיקות שידענו לתת
איפה היה בעבר שלא יחזור
הימים שאנחנו חיים בכל מקום
וזה הולך ככה הכל
כמי נהר ועד הים
וזה הולך ככה הכל הולך
הזמן שאני מבלה ולא יודע
השעות ולא רוצים לחזור
איפה, איפה לב
הימים שבם ידעו אהבה
הרוח באה מן הים
איפה, איפה לב
הזמן שאני מבלה ולא יודע
השעות ולא רוצים לחזור
איפה, איפה לב
הימים שבם ידעו אהבה
הרוח באה מן הים
איפה, איפה לב
 
투고자: 게스트게스트, 土, 15/11/2014 - 18:34
스페인어스페인어

¿Dónde Están Corazón?

코멘트