Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

برای وطن به پیش (Baraye Vatan Be Pish) 가사

  • 아티스트: Fereydoon Farrokhzad (فریدون فرخزاد)
  • 번역: 영어, 터키어
페르시아어
페르시아어
A A

برای وطن به پیش

ماه‌ها در تاریکی حرف‌مان از ایران بود
به یاد ایران جسم و جان خسته‌مان، همه پریشان بود
 
پیش، یک، دو، سه، چهار، یک، دو، سه، چهار، برای وطن به پیش
بی وطن چگونه زندگی کردن چون وطن آیین است و کیش
 
رنجی که ما بُردیم در تمام طول راه
کجا توانی تو سر کنی بی وطن، تو ای مرد ناآگاه
 
پیش، یک، دو، سه، چهار، یک، دو، سه، چهار، برای وطن به پیش
بی وطن چگونه زندگی کردن چون وطن آیین است و کیش
 
امروزِ پیروزی فارغ از هراس و غم
صفوف مردم متحد به سوی صبح صف شهیدان هم
 
پیش، یک، دو، سه، چهار، یک، دو، سه، چهار، برای وطن به پیش
بی وطن چگونه زندگی کردن چون وطن آیین است و کیش
 
چون از شهیدان گفتم، پس درود ما بر آنان
که خون پاکشان ارزشی دگر بداد به حیثیت انسان
 
پیش، یک، دو، سه، چهار، یک، دو، سه، چهار، برای وطن به پیش
بی وطن چگونه زندگی کردن چون وطن آیین است و کیش
 
ما ایرانی هستیم، ایران را میسازیم
برای ایران و خلق قهرمان‌مان، حماسه پردازیم
 
پیش، یک، دو، سه، چهار، یک، دو، سه، چهار، برای وطن به پیش
بی وطن چگونه زندگی کردن چون وطن آیین است و کیش
 
از سال‌ها می‌آیند، سال‌های سازندگی
چو دیگران، یار دیگران شویم به خاطر زندگی
 
پیش، یک، دو، سه، چهار، یک، دو، سه، چهار، برای وطن به پیش
بی وطن چگونه زندگی کردن چون وطن آیین است و کیش
 
انسان‌ها برخیزید، با قیام انسان‌ها
به خاک خورشید می‌دمد دوباره از برای توفان‌ها
 
پیش، یک، دو، سه، چهار، یک، دو، سه، چهار، برای وطن به پیش
بی وطن چگونه زندگی کردن چون وطن آیین است و کیش
 
بی وطن چگونه زندگی کردن چون وطن آیین است و کیش
 
고마워요!
감사 2회 받음
투고자: Morrigan de FereldenMorrigan de Ferelden, 火, 17/05/2022 - 22:52
최종 수정: Morrigan de FereldenMorrigan de Ferelden, 月, 23/05/2022 - 21:57
투고자 코멘트:

Thanks to BeatHertz, We have the lyrics of this song.

His LT page: https://lyricstranslate.com/tr/translator/beathertz

 

"برای وطن به پیش ..."의 번역
코멘트
Read about music throughout history