Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

Forna Kväden (노르웨이어 번역)

스웨덴어
스웨덴어
A A

Forna Kväden

Vi bär ansvar att bärga det
Som en gång var vårat hem
Gudar, gudinnor, heliga väsen
Ordning bringar oss till dem
 
Heder är vårt svar
Yttrar gammal lag
Vördnad för det fria
Djor och människor
Träd och allt som gror
Lyssna efter sedens ord
Forna kväden ur svunna världen
Väcker vi till liv igen
Tron på lundar, bäckar och dalar
Krafter som där dväljes än
 
Nornor spinn er tråd
Asar räck oss råd
Tiden står ej stilla
Hör med öronen
Öppna ögonen
Tillåt dig att se igen
 
Tid är av ringar
Där ordning möter kaos
Männen frå fjärran
Dräpte vår sång
 
투고자: somethingswellsomethingswell, 2022-09-23
노르웨이어 번역노르웨이어
문단 정렬

Det Forne Kvedet

Versions: #1#2
Vi ber ansvar for å berga det
Som eingong var vår heim
Gudar, gudinner, dei heilage vesen
Orden bringar oss til dei
 
Heider er vårt svar
Seier gamal lov
Vørdnad for naturen
Dyr og menneske
Trea og alt som gror
Lytt etter sedens ord
Det forna kvedet frå ei svunnen verd
Vakner vi til liv igjen
Trua på lundar, bakkar og dalar
Krefter som der dvel enno
 
Norner, spinn dokkar tråd
Æser, rekk oss rå
Tida står ei stille
Høyr med øyra
Opna augo
Tillat deg å sjå igjen
 
Tid er helt feil
Der orden møter kaos
Mennene frå fjernt
Drap vår song
 
고마워요!
감사 1회 받음
투고자: somethingswellsomethingswell, 2022-09-23
작성자 댓글들이:

Nynorsk

코멘트
Read about music throughout history