📌 Reporting mistakes [Lyrics/title/song/album/etc.], part II

4525 posts / 0 new
Senior Member
<a href="/ko/translator/ohw0zuz4" class="userpopupinfo username" rel="user1464748">ohw0zuz4</a>
등록: 27.07.2020

Link: https://lyricstranslate.com/ko/nightmare-christmas-ost-jacks-lament-kore...
Correct Lyrics:

내가 최고란 것은 그 누구도 부인은 못 해
너무나도 잘 알려진 사실이야
달빛 음산한 밤중에 사람 겁주는 건
이제 눈 감고도 할 수 있는 일이지

워낙 미남에다 연기까지 더한다면
어른까지 아주 무서워서 떨지
손을 휘저으면서 신음 소리 들려주면
도망치지 않고 배길 수 없지만

항상 변하지 않고 반복되는 일들
이젠 비명 소리들조차 너무 지겨우니
바로 나 잭!
호박 대왕
너무 똑같은 일에 이제 지쳐버렸어

오 뼛속 깊이 스며드는 견딜 수 없는 이 공허함
저 먼 세상 어딘가에 있을
나 모르는 소망 찾고파

나는 공포의 주인 빛의 악마라고 불리지
너흴 얼마든지 겁줄 수 있어
외딴 시골 농부조차도 내 이름을 잘 알아
난 유럽에서 아주 유명하지

또 죽었기 때문에 나의 머리를 뽑아
노래해 셰익스피어가 쓴 명대사
그 어떠한 자가 내 비명 소리를 감히 흉내 낼 수 있다는 거냐

그렇다고 해도 무슨 소용이 있나
누가 호박 대왕 마음 알아주겠어?
이 뼈만 앙상히 남은 해골 왕은 이제 그만
왕 노릇 모두 포기하고파

오 뼛속 깊이 스며드는 견딜 수 없는 공허함
명예 칭송 그 무엇으로도
허무한 눈물 막지 못해

Thank you.

Editor
<a href="/ko/translator/sindarytiy" class="userpopupinfo username" rel="user1383636">SindArytiy</a>
등록: 25.05.2018

Done!

Super Member
<a href="/ko/translator/mickg" class="userpopupinfo username" rel="user1435159">MickG</a>
등록: 07.10.2019

https://lyricstranslate.com/en/ki-me-rrejt-will-you-lie.html

Wherever the line «Kom ki me dasht’ nëse jo mu?» appears, it should be «Kon ki me dasht’ nëse jo mu?».

Also, https://lyricstranslate.com/en/comment/856470#856470 hasn't been addressed yet.

Member
<a href="/ko/translator/%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2-2021" class="userpopupinfo username" rel="user1499224">Кирилл Соколов 2021</a>
등록: 02.05.2021
Super Member
<a href="/ko/translator/bluebird" class="userpopupinfo username" rel="user1483017">BlueBird</a>
등록: 27.12.2020

Link: here

Incorrect: lyrics

Correct: Please #1-replace the whole poem by the following:
                          #2- put this link as the source in the author's comment

این بوی روح پرور از آن خوی دلبر است
وین آب زندگانی از آن حوض کوثر است

ای باد بوستان مگرت نافه در میان
وی مرغ آشنا مگرت نامه در پر است

بوی بهشت می‌گذرد یا نسیم دوست
یا کاروان صبح که گیتی منور است

این قاصد از کدام زمین است مشک بوی
وین نامه در چه داشت که عنوان معطرست

بر راه باد عود در آتش نهاده‌اند
یا خود در آن زمین که تویی خاک عنبر است

بازآ و حلقه بر در رندان شوق زن
کاصحاب را دو دیده چو مسمار بر در است

بازآ که در فراق تو چشم امیدوار
چون گوش روزه دار بر الله اکبر است

دانی که چون همی‌گذرانیم روزگار
روزی که بی تو می‌گذرد روز محشر است

گفتیم عشق را به صبوری دوا کنیم
هر روز عشق بیشتر و صبر کمتر است

صورت ز چشم غایب و اخلاق در نظر
دیدار در حجاب و معانی برابر است

در نامه نیز چند بگنجد حدیث عشق
کوته کنم که قصهٔ ما کار دفتر است

همچون درخت بادیه سعدی به برق شوق
سوزان و میوهٔ سخنش همچنان تر است

آری خوش است وقت حریفان به بوی عود
وز سوز غافلند که در جان مجمر است

================
Thank you!
 

Editor 🌟
<a href="/ko/translator/callmevilg" class="userpopupinfo username" rel="user1387365">callmevilg</a>
등록: 26.06.2018

Hi! Click the "edit" button, go down on the page, click "delete" and that's all! Regular smile

Editor 🌟
<a href="/ko/translator/callmevilg" class="userpopupinfo username" rel="user1387365">callmevilg</a>
등록: 26.06.2018

Done!

Member
<a href="/ko/translator/%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2-2021" class="userpopupinfo username" rel="user1499224">Кирилл Соколов 2021</a>
등록: 02.05.2021

Thanks!

Super Member
<a href="/ko/translator/rujix" class="userpopupinfo username" rel="user1443211">Rujix</a>
등록: 08.01.2020

https://lyricstranslate.com/en/smell-warmth-ost-hu%C3%ADw%C3%A8i-lyrics....

Featuring artist: Jin Dong
Lyrics:

切好的菜
煮沸的水
生活不过细碎
熬制的汤
佐料在调味
技巧也是份哲学

点一盏灯
照亮盘杯
沉静时刻的美
安然咀嚼
慢慢着体会
那些心事会纯粹

这些年 有多久
酸甜苦辣 在心头
越烹煮越感受
原来回味 是那么的醇厚

这人生 有多少
美好依然值得拥有
岁月酿的成就
只为心再次温热

点一盏灯
照亮盘杯
沉静时刻的美
安然咀嚼
慢慢着体会
那些心事会纯粹

这些年 有多久
酸甜苦辣 在心头
越烹煮越感受
原来回味 是那么的醇厚

这人生 有多少
美好依然值得拥有
岁月酿的成就
只为心再次温热

这些年 有多久
酸甜苦辣 在心头
越烹煮越感受
原来回味 是那么的醇厚

这人生 有多少
美好依然值得拥有
岁月酿的成就
只为心再次温热

切好的菜
煮沸的水
生活不过细碎
熬制的汤
佐料在调味
技巧也是份哲学

Thanks

Editor 🌟
<a href="/ko/translator/callmevilg" class="userpopupinfo username" rel="user1387365">callmevilg</a>
등록: 26.06.2018
Quote:

Featuring artist: Jin Dong
Lyrics:

Done!

Super Member
<a href="/ko/translator/mickg" class="userpopupinfo username" rel="user1435159">MickG</a>
등록: 07.10.2019

At https://lyricstranslate.com/en/ki-me-rrejt-do-te-rresh.html, the section currently written as:

Po me kon, kon ki me thirr’ nëse jo mu?
Kom ki me dasht’ nëse jo mu?
Prej mërzis’ kurr’ s' munesh mu çu
Kon ki me lyp?

Should be written as:

Po me kon?
Kon ki me thirr’ nëse jo mu?
Kon ki me dasht’ nëse jo mu?
Prej mërzis’ kurr’ s' munush m'u çu…
Kon ki me lyp?

The last four lines also appear elsewhere in the song and should be corrected similarly.

Moreover, the lyrics at https://lyricstranslate.com/en/kur-jemi-dasht-when-we-were-love.html, as per https://www.quora.com/Could-you-spellcheck-the-Albanian-lyrics-in-the-co.... and the links therein, should read as follows:

Ku je tani,
Veç një Zot e di.
Fjal't e tua n' gjoksin tim
A therin më? S'e di…

Krejt po shkon mir',
Veç ti po m' mungon.
E nuk paska më vështir'
Kur s'ke atë që e don.

* Kur jemi dasht' ne,
Kur jemi dasht' ne,
Nuk e ka dit' asnjeri.
Kur kemi kja ne,
Kur kemi kja si fëmij'…

# A e di, a e di?
Një mij' jet' t’i kisha tani,
I kisha dhon' dhe njëher', nëse je ti…

#

*

Çmendu për mu,
Hek-m'i lot' e zi,
Se më mbete pik' në zemër,
Pik' më mbete ti.

*

#

Super Member
<a href="/ko/translator/rujix" class="userpopupinfo username" rel="user1443211">Rujix</a>
등록: 08.01.2020

https://lyricstranslate.com/en/xu-heni-q%C7%90ng-w%C7%92-r%C3%A0ng-w%C7%...
Please added in also perfonmaced by Childhood Sweethearts Pianist (OST)

Thanks

Super Member
<a href="/ko/translator/slor" class="userpopupinfo username" rel="user1456124">SLOR</a>
등록: 12.05.2020
Super Member
<a href="/ko/translator/%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B1-%CE%BA%CE%BF%CF%85" class="userpopupinfo username" rel="user1383788">Δήμητρα Κου.</a>
등록: 26.05.2018
Editor 🌟
<a href="/ko/translator/callmevilg" class="userpopupinfo username" rel="user1387365">callmevilg</a>
등록: 26.06.2018

All done.

Super Member
<a href="/ko/translator/mickg" class="userpopupinfo username" rel="user1435159">MickG</a>
등록: 07.10.2019

My comment was only half dealt with. The other half pointed out that the lyrics at https://lyricstranslate.com/en/kur-jemi-dasht-when-we-were-love.html, as per https://www.quora.com/Could-you-spellcheck-the-Albanian-lyrics-in-the-co... and the comments there, should read as follows:

Ku je tani,
Veç një Zot e di.
Fjal't e tua n' gjoksin tim
A therin më? S'e di…

Krejt po shkon mir',
Veç ti po m' mungon.
E nuk paska më vështir'
Kur s'ke atë që e don.

* Kur jemi dasht' ne,
Kur jemi dasht' ne,
Nuk e ka dit' asnjeri.
Kur kemi kja ne,
Kur kemi kja si fëmij'…

# A e di, a e di?
Një mij' jet' t’i kisha tani,
I kisha dhon' dhe njëherë, se je ti…

#

*

Çmendu për mu,
Hek-m'i lot' e zi,
Se më mbete pik' në zemër,
Pik' më mbete ti.

*

#

Super Member
<a href="/ko/translator/rujix" class="userpopupinfo username" rel="user1443211">Rujix</a>
등록: 08.01.2020
Super Member
<a href="/ko/translator/rujix" class="userpopupinfo username" rel="user1443211">Rujix</a>
등록: 08.01.2020

https://lyricstranslate.com/en/omoinotake-daiaroogu-lyrics.html
Please change featuring artist: 森心言(Alaska Jam)-> Alaska Jam

Thanks

Super Member
<a href="/ko/translator/mickg" class="userpopupinfo username" rel="user1435159">MickG</a>
등록: 07.10.2019

https://lyricstranslate.com/en/avraham-fried-eloikainee-lyrics.html

I think this is Hebrew? Can we not get the Hebrew spelling?

Like seriously, with captions in fully vocalized (!) Hebrew, horribly inaccurate transliteration, Portuguese, and English, we get the transliteration instead of the Hebrew?

Super Member
<a href="/ko/translator/mickg" class="userpopupinfo username" rel="user1435159">MickG</a>
등록: 07.10.2019

https://lyricstranslate.com/en/yll-limani-emrin-ma-ke-thirr-lyrics.html

Lyrics should be:

Dikur m' thojshe
Që pa mů
Nuk munesh me jetů
Dikur m' thojshe
Që ton' jetën
Ke me m' nejt' mů ngat'

Po mes neve dyve
Senet ja nisën
Shum' shpejt me ndryshu

E tash po thů
Që je tu m' ljon
E po don me ik larg


* Edhe sillesh po sillesh
Nëpër dhom'
Po pret prej meje
«Mos shko» me t' thon'
Po lirisht mljedhi senët tua
Ti ik


Edhe sillesh po sillesh
Nëpër dhom'
Po pret prej meje
Mos shko me t' thon'
Po lirisht m' ljadhi senët tua
Ti ik

# Ti lirisht munesh me thon
'
Që kurr' n' zemër s' ëm ke pas'
Lirisht munesh me thon'
Që ti kurr' nuk ëm ke dasht'

Po dyt' e dina natën
Emrin qysh ma ke thirr'
E dyt' e dina natën
Emrin qysh ma ke thirr
'

@ Ti lirisht munesh me shků
K'tu kurgjo mo nuk t' ka met'

Lirisht munesh me shků
Nashta rrugën e din
E dyt' e dina natën
Emrin qysh ma ke thirr
'
E dyt' e dina natën
Emrin qysh ma ke thirr
'

N' qet'sin e natës
Kur t' met'sh vet
Ty malli ka me t' mar
r
Por për m' u kthy
Te un' at'here,
Ko m' u kon' shum' von
'
E nuk e di
A kom me mujt
Najher' ty me ta fal

A po menon
Që nuk e di
Kush o tu t' thirr' n' telefon



*

#

E @

#

E @

(Feel free to replace all ů with regular u, those rings are just my own nod to the standard language in this Gheg song.)

https://lyricstranslate.com/it/kunadhe-foxy.html

Lyrics should be as in the comment to that translation.

https://lyricstranslate.com/en/sa-tkom-dasht-quanto-tho-amato.html

Lyrics should be:

* A e ke dit'?
A e ke dit'
Sa t' kom dasht'?
A e ke dit'?
A e ke dit'
Sa t' kom dasht'?
A e ke dit'?
A e ke dit'
Sa t' kom dasht'?
A e ke dit'?
A e ke dit'
Sa…? Aaah

Okay, tash un' ja nis, ah
Story-en me tregů
Po nuk e di sa
Muna m' u përmbajt'
Se i ke ngů ata
Tash jena un' e ti
E nuk jena mo na
Edhe pse un' kurr' nuk e dita
Nuk jom kon prezente
At'her' kur kan' ndodh'
Krejt k'to sende
Mas' shpinës teme sene
A m’ ke nxerr

Sa ma larg
Sa ma larg rri pa pak
Sa ma larg
Na rri pa pak
Sa ma larg
Sa ma larg rri pa pak
Rri pa pak
# Sa ma nalt
Sa ma nalt pa ty tash
Sa ma nalt
Na pa ty tash
Sa ma nalt
Sa ma nalt pa ty tash
Pa ty tash

*

Krejt çka unë deshta
O kon veç me m’ dasht'
E me m’ leju prap'
Me t’ dasht'
Nuk po shkon
Mo ani nasht
Ama t' premtoj
Që kurr' s' kom me t’ lëndů
Për ty
Lëndova edhe vetën
Pa ty
S' e kom pa un' jetën
Pranoje ti t’ vërtetën
Jena kon njo

#
Se unë mo s’ po dů
Me m' thon thirr ëm
E as nuk po dů me m' thon
N’ guj bir-ëm
Se unë mo s’ po dů
Me m' thon thirr ëm
E as nuk po dů
Me m' thon thirr ëm

*

Oh, nuk kena koh' na mo
M' u kthy o bo von'
Për mů mos ta nin
Për mů mos ta nin baby
Oh, nuk kena koh' na mo
M' u kthy o bo von'
Për mů mos ta nin
Për mů mos ta nin baby

(Same remark as above about the ů)

https://lyricstranslate.com/it/tavolina-e-m%C3%ABrzis%C3%AB-table-gloomi...

Lyrics should be:

Jam atje
Ku rash' përtok'
Ku m' ke godit'
Mas' ul'ti n' bot'
Jam me shishen e dashnis'
Në tavolinën e mërzis'

Jam atje
Ku u theva keq
Nga lista t' gjallëve
Ku ti më ke heq'
Jam me troshat e dashnis'
Në tavolinën e mërzis'

* Sa shum' të pasna dasht
Sa shum' pasna përbi
S' kom dit' me bo ma mir'
Ma mir' nuk pasna dit'
Ma mir' nuk pasna dit'

*

Dashnin' e du
Po frik' kam prej dashnis'
Kjo jeta njerk'
M' largoi prej shoq'nis'
Ma ka rujt një vend të lir'
Në tavolinën e mërzisë

O zemër ja ku jam
Rrëzo-m me gisht
Emrin thu-ma
Njollos-e lirisht
Jam aty prej ka jam nis'
Në tavolinën e mërzisë

*

*

Also, remember https://lyricstranslate.com/en/comment/857359#857359

Super Member
<a href="/ko/translator/murasaki" class="userpopupinfo username" rel="user1469597">murasaki</a>
등록: 08.09.2020

Hello!

In https://lyricstranslate.com/en/gusttavo-lima-fui-fiel-lyrics.html

"Foi verdadeiro, mais sincero" it should be 'Foi verdadeiro, mas sincero'

Many thanks!

Editor
<a href="/ko/translator/eagles-hunter" class="userpopupinfo username" rel="user1298895">Eagles Hunter</a>
등록: 08.07.2016
Super Member
<a href="/ko/translator/hooverphobic" class="userpopupinfo username" rel="user1306099">hooverphobic</a>
등록: 04.09.2016
Moderator 🍬
<a href="/ko/translator/l%C3%ADadan" class="userpopupinfo username" rel="user1109697">líadan</a>
등록: 31.03.2012
TRANSLATION IN YOUR AREA
<a href="/ko/translator/archiepark" class="userpopupinfo username" rel="user1364669">ArchiePark</a>
등록: 12.12.2017

Official correct lyrics - https://lyricstranslate.com/Pixie-Lott-Turn-it-lyrics.html

Turn it up, turn it up, turn it up, turn it up

Baby, it's over, we both know
Let's go forward
I love you, but in a different way
I love you, forever

Now that we've come to the end of our story
And I know that it's gonna be hard for me
Might hurt some, might get too much
But I gotta let it be
As the world turns around
And we go different places
New things, new dreams, new faces
What a shake up when we break up
But we keep our memories

'Cause I know you can't stay
So I won't be waiting
Anticipating for the fall
We had our time, baby
So I won't be waiting
Anticipating for the call

Turn it up, turn it up
For the people that say "we're moving on and we'll be okay"
Turn it up, turn it up
For the people that say "we're moving on and we'll be okay"

Maybe, it's better
And I want you to be happy

Sometimes people find it so hard just to say goodbye
It ain't easy the more and the more you try
So there'll be cheating, be deceiving
But not me and my boy
We understand that we're friends
And it just ain't working
No point in the constant fighting
So we'll be grown ups for a minute
And admit that we're just not in it

I know you can't stay
So I won't be waiting
Anticipating for the fall
We had our time, baby
So I won't be waiting
Anticipating for the call

Turn it up, turn it up
For the people that say "we're moving on and we'll be okay"
Turn it up, turn it up
For the people that say "we're moving on and we'll be okay"
Turn it up, turn it up
For the people that say "we're moving on and we'll be okay"
Turn it up, turn it up
For the people that say "we're moving on and we'll be okay"

I might lose my mind for a while
But I'll be fine (fine)
Have you heard there's this thing that heals
And it's called time (time)
Clock can tick away
Happy will fall in place
And though my heart will break
A new me will fill this space

I know you can't stay
So I won't be waiting
Anticipating for the fall (we had our time)
We had our time, baby
So I won't be waiting
Anticipating for the call

Turn it up, turn it up
For the people that say "we're moving on and we'll be okay"
Turn it up, turn it up
For the people that say "we're moving on and we'll be okay"
Turn it up, turn it up
For the people that say "we're moving on and we'll be okay"
Turn it up, turn it up
For the people that say "we're moving on and we'll be okay"

Turn it up, turn it up
For the people that say "we're moving on and we'll be okay"
Turn it up, turn it up
For the people that say "we're moving on and we'll be okay"

Super Member
<a href="/ko/translator/mickg" class="userpopupinfo username" rel="user1435159">MickG</a>
등록: 07.10.2019

https://lyricstranslate.com/en/eloikainee-nostro-dio.html

Straight out of the video captions, here are the lyrics:

אֱלֹקֵינוּ, אָבִינוּ
רְעֵנוּ, זוּנֵנוּ
פַרְנְסֵנוּ וְכַלְכְּלֵנוּ, וְהַרְוִיחֵנוּ

אֱלֹקֵינוּ, אָבִינוּ
רְעֵנוּ, זוּנֵנוּ
פַרְנְסֵנוּ וְכַלְכְּלֵנוּ, וְהַרְוִיחֵנוּ

וְהַרְוַח לֶנוּ
ד׳ אֱלֹקֵינוּ
מְהֵרֶה מִכָּל צָרוֹתֵינוּ

וְהַרְוַח לֶנוּ
ד׳ אֱלֹקֵינוּ
מְהֵרֶה מִכָּל צָרוֹתֵינוּ

אָבִינוּ, ד׳ אֱלֹקֵינוּ

וְהַרְוַח לֶנוּ
ד׳ אֱלֹקֵינוּ
מְהֵרֶה מִכָּל צָרוֹתֵינוּ

וְהַרְוַח לֶנוּ
ד׳ אֱלֹקֵינוּ
מְהֵרֶה מִכָּל צָרוֹתֵינוּ

אָבִינוּ, ד׳ אֱלֹקֵינוּ

Apparently ד׳ is pronounced hashem, not sure about the Hebrew spelling but presumably הַשֵׁם. A lot of repetitions ensue.

Super Member
<a href="/ko/translator/zarina01" class="userpopupinfo username" rel="user1295512">Zarina01</a>
등록: 13.06.2016
Super Member
<a href="/ko/translator/ogingero" class="userpopupinfo username" rel="user1352420">OgingerO</a>
등록: 08.09.2017

Hiya! Awhile ago someone put a translation request in from Hebrew to English @ https://lyricstranslate.com/en/noa-achinoam-nini-pokeach-lyrics.html But they didn't put the lyrics in Hebrew (they added the transliteration using the Roman alphabet). I wrote to them through private message and also commented on the request, but It's been months and have not heard back. Since that time I just made the actual Hebrew lyrics/song here https://lyricstranslate.com/en/noa-poke%E2%80%99ach-eineicha-lyrics.html . Can someone delete the original request/song or delete the song and just add the request to the proper version I've added? As I said, it's not in Hebrew and i've already added the song correctly as the person did not respond to me reaching out for this correction.

thank you.

Super Member
<a href="/ko/translator/some1" class="userpopupinfo username" rel="user1435374">Some1</a>
등록: 10.10.2019

https://lyricstranslate.com/pt-br/brylho-noite-do-prazer-lyrics.html

Please update:

*Correct video: https://youtu.be/nf02ksoIUN8
*Correct album: Brylho (1983)

Please update the lyrics:

A noite vai ser boa
De tudo vai rolar, vai rolar
De certo que as pessoas
Querem se conhecer
Se olham e se beijam
Numa festa genial

Na madrugada, a vitrola rolando um blues
Tocando B.B. King sem parar
Sinto por dentro uma força vibrando, uma luz
A energia que emana de todo prazer

Prazer de estar contigo
Um brinde ao destino
Será que o meu signo
Tem a ver com o seu?
Vem ficar comigo
Depois que a festa acabar

Na madrugada, a vitrola rolando um blues
Tocando B.B. King sem parar
Sinto por dentro uma força vibrando, uma luz
A energia que emana de todo prazer

Na madrugada, a vitrola rolando um blues
Tocando B.B. King sem parar
Sinto por dentro uma força vibrando, uma luz
A energia que emana de todo prazer

Noite do prazer

Super Member
<a href="/ko/translator/ogingero" class="userpopupinfo username" rel="user1352420">OgingerO</a>
등록: 08.09.2017

Morning! Can someone add this link https://lyricstranslate.com/en/various-israeli-artists-tfila-lyrics.html to: also performed by - on this page: https://lyricstranslate.com/en/ofra-haza-tfila-lyrics.html ?

Thank you!

Super Member
<a href="/ko/translator/ogingero" class="userpopupinfo username" rel="user1352420">OgingerO</a>
등록: 08.09.2017
Super Member
<a href="/ko/translator/zarina01" class="userpopupinfo username" rel="user1295512">Zarina01</a>
등록: 13.06.2016

These are the correct lyrics for this song
https://lyricstranslate.com/en/Evanescence-Lies-lyrics.html

Bound at every limb by my shackles of fear
Sealed with lies through so many tears
Lost from within, pursuing the end
I fight for the chance to be lied to again

You will never be strong enough
You will never be good enough
You were never conceived in love
You will not rise above

They'll never see
I'll never be
I'll struggle on and on to feed this hunger
Burning deep inside of me

But through my tears breaks a blinding light
Birthing a dawn to this endless night
Arms outstretched, awaiting me
An open embrace upon a bleeding tree

Rest in me and I'll comfort you
I have lived and I died for you
Abide in me and I vow to you
I will never forsake you

They'll never see
I'll never be
I'll struggle on and on to feed this hunger
Burning deep inside of me

They'll never see
I'll never be
I'll struggle on and on to feed this hunger
Burning deep inside of me

Rest in me and I'll comfort you
I have lived and I died for you
Abide in me and I vow to you
I will never forsake you

They'll never see
I'll never be
I'll struggle on and on to feed this hunger
Burning deep inside of me

Super Member
<a href="/ko/translator/ogingero" class="userpopupinfo username" rel="user1352420">OgingerO</a>
등록: 08.09.2017

sorry, one more thing @ https://lyricstranslate.com/en/שי-אברמסון-lyrics.html someone put his official page as a (now broken, lyricstranslate link)
can someone put his real official website in place of that weird broken link? it's: abramsonpro.com

Thank you!!

Editor 🌟
<a href="/ko/translator/callmevilg" class="userpopupinfo username" rel="user1387365">callmevilg</a>
등록: 26.06.2018

#3931, #3932, #3934, #3935 done!

Super Member
<a href="/ko/translator/mickg" class="userpopupinfo username" rel="user1435159">MickG</a>
등록: 07.10.2019

https://lyricstranslate.com/en/fiona-mystery-love-lyrics.html

I just transcribed this, but I'm not 100% sure of some parts, and others I couldn't understand. Can a native English speaker proofread this?

Super Member
<a href="/ko/translator/rujix" class="userpopupinfo username" rel="user1443211">Rujix</a>
등록: 08.01.2020

https://lyricstranslate.com/en/hot-blooded-youth-ost-legendary-man-lyric...
Please change the title to: 带风的少年 (The Legendary Man)
Transliteration title: Dài fēng de shào nián

Thanks

Moderator
<a href="/ko/translator/fary" class="userpopupinfo username" rel="user1097876">Fary</a>
등록: 18.11.2011
MickG wrote:

https://lyricstranslate.com/en/fiona-mystery-love-lyrics.html

I just transcribed this, but I'm not 100% sure of some parts, and others I couldn't understand. Can a native English speaker proofread this?

It would be better to create a new topic asking for help: https://lyricstranslate.com/en/forums/languages-and-translations/lyrics-...

Super Member
<a href="/ko/translator/mickg" class="userpopupinfo username" rel="user1435159">MickG</a>
등록: 07.10.2019

Done: https://lyricstranslate.com/en/forum/english-language/proofreading-request. Still learning some "inner workings" of the site, I only joined in Feb :). I guess there's a forum for every language available?

Moderator
<a href="/ko/translator/fary" class="userpopupinfo username" rel="user1097876">Fary</a>
등록: 18.11.2011

No, there isn't, only for some popular languages and some are for language groups. You can see them here: https://lyricstranslate.com/en/forum

Super Member
<a href="/ko/translator/some1" class="userpopupinfo username" rel="user1435374">Some1</a>
등록: 10.10.2019

https://lyricstranslate.com/pt-br/cynthia-usa-dreamboydreamgirl-lyrics.html

Please update:

*Correct album: Cynthia II (1990)

Please update the lyrics:

[Verse 1: Cynthia]
I still remember the first time
you said that you loved me.
You held me in your arms and said
you'd never ever leave me.
(You'd never ever leave).

And all these promises you kept
have erased the past when I once wept.
You made my fantasies come true.
My heart belongs to you.

[Chorus: Cynthia]
You're my dream boy.
You show me your love in every way.
You're faithful to me every day.
Now I know that dreams come true.
You're my dream boy.

[Verse 2: Johnny O]
My friends told me that I'm real lucky
to have a girl like you
'cause all the girls I ever had,
their love was never true.
(Their love was never true).

And you have brought me happiness.
I treasure the day when we first met, yeah.
Never ever gonna let you go
because I love you so.

[Chorus: Johnny O]
You're my dream girl.
You don't neglect me in any way.
You make me feel special every day.
Now I know that dreams come true.

[Cynthia]
You're my dream boy.
You came and filled my heart with joy.
And I can smile again
'cause I found a love that will never end.

[Bridge: Johnny O]
You said that I'm your dream boy,
that I fill your heart with joy.
Well, you're my dream girl.
You're all I want in this world.
You give me the love I need.
I know we were meant to be.
Talk to me.

[Cynthia:]
When you hold me in your arms,
I feel so safe and warm.
When you look into my eyes,
you have me hypnotized.

You give me all your love.
You're all I'm thinking of.
You made my dreams come true.
My heart belongs to you.

[Chorus: Cynthia & Johnny O]
You're my dream boy.
(You're my dream girl).
You show me your love in every way.
You're faithful to me every day.
(Every day).
Now I know that dreams come true.

You're my dream boy.
(You're my dream girl).
You don't neglect me in any way.
(Your love is mine, baby).
You make me feel special every day.
(Every day).
Now I know that dreams come true.

You're my dream boy.
(You're my dream girl).
You show me your love in every way.
You're faithful to me every day.
(Every day).
Now I know that dreams come true.

You're my dream boy.
(You're my lover).
You don't neglect me in any way.
(Your love is mine, baby).
You make me feel special every day.
(Every day).
Now I know that dreams come true.

You're my dream boy.

Super Member
<a href="/ko/translator/mickg" class="userpopupinfo username" rel="user1435159">MickG</a>
등록: 07.10.2019

https://lyricstranslate.com/en/emrin-ma-ke-thirr-my-name-you-have-called...

As per footnotes, all instances of «Ti ik» should be fixed to «E ik», and all instances of «Nashta rrugën e din» should be fixed to «Nashta rrugën e din vet».

https://lyricstranslate.com/en/kur-jemi-dasht-when-we-were-love.html

Still needs to be fixed as per my previous comment https://lyricstranslate.com/en/comment/857828#857828.

https://lyricstranslate.com/en/sa-tkom-dasht-quanto-tho-amato.html

Ditto. Note that the line I proposed to fix to «Mas' shpinës teme sene a m' ke nxerr» should actually be «Mas' shpinës teme sene, ah, m' ke nxerr».

Super Member
<a href="/ko/translator/slor" class="userpopupinfo username" rel="user1456124">SLOR</a>
등록: 12.05.2020
Super Member
<a href="/ko/translator/ogingero" class="userpopupinfo username" rel="user1352420">OgingerO</a>
등록: 08.09.2017

Can someone help, I'm not sure what the deal is here but someone put a bunch of transliterations as the language of songs. Transliteration is not the language, it's Hebrew. But they listed them as transliterations instead. and then added it like it was an actual language. Secondly they listed their own video's translations into other languages as the music video as opposed to the official released video. I don't know what the rules are for either of those things but they are hinky to me. Especially putting up "transliterations" as the language instead of Hebrew. Now if i add the actual Hebrew lyrics, LT is asking me if I did the translation myself - what translation? these are the official lyrics that I can't add as the real lyrics. like this: https://lyricstranslate.com/en/rachamona-rkhmn.html sigh.

Thanks. Sorry if this is the wrong place to ask/report this.

Super Member
<a href="/ko/translator/mickg" class="userpopupinfo username" rel="user1435159">MickG</a>
등록: 07.10.2019
Moderator poromboessara 👨🏻‍🏫
<a href="/ko/translator/alma-barroca" class="userpopupinfo username" rel="user1110108">Alma Barroca</a>
등록: 05.04.2012

No, you're right to report. I noticed those already. Please send me the correct lyrics via PM or comment here so we can edit them.

Super Member
<a href="/ko/translator/mickg" class="userpopupinfo username" rel="user1435159">MickG</a>
등록: 07.10.2019
Super Member
<a href="/ko/translator/mickg" class="userpopupinfo username" rel="user1435159">MickG</a>
등록: 07.10.2019

See my previous message. Apparently using @[] to mention people doesn't work if you do it while editing an already-posted message.

Super Member
<a href="/ko/translator/ogingero" class="userpopupinfo username" rel="user1352420">OgingerO</a>
등록: 08.09.2017

1. https://lyricstranslate.com/en/al-dumi-lo-al-domiy-lak.html Is transliteration not Hebrew - I added the lyrics here https://lyricstranslate.com/en/al-dumi-lo-al-domiy-lak.html but it should be reversed so the Hebrew original lyrics are listed as the original lyrics….
(It’s also here by another artist so they ideally should be linked: https://lyricstranslate.com/en/al-dumi-loch-%D7%90%D7%9C-%D7%93%D7%9E%D7... )

2.
The title of this is wrong, it’s the transliteration (See links right underneath the title) - it should be:
אנא בכח

It’s also linked twice
https://lyricstranslate.com/en/motty-steinmetz-ana-bechoach-lyrics.html
https://lyricstranslate.com/en/motty-steinmetz-ana-bekoach-lyrics.html

The second link is NOT in Hebrew, but in transliteration

3.
This title is also not in Hebrew
https://lyricstranslate.com/en/motty-steinmetz-ashrecho-naar-yisroel-lyr...
And the lyrics are wrong
The title should be:
אשריך נער ישראל

The lyrics should be:

"השמים וצבאם
הארץ ומלואה
עליך ישמחו

השמים וצבאם
הארץ ומלואה
עליך ישמחו

זה אל זה שואלים
מי הוא הנער

אשריך נער ישראל
את התורה ללמוד זכית,
זכית, אשריך!"

(The lyrics are from Rabbi Kalonymus Kalman Shapira)

4.
This song is not in Hebrew, but transliteration) and needs to be changed:
https://lyricstranslate.com/en/motty-steinmetz-bechol-tzaar-lyrics.html
The title should be:
בכל צער וצער

It should be listed as a song in Hebrew and Yiddish:

The full lyrics:

בכל צער וצער אוי
שיש לישראל
אני אני אני עמהם,

אל תירא כי עמך אני
מיין טייער קינד ווי די ביסט נאר ווי
אמר הקדוש ברוך הוא

בכל צער וצער אוי
שיש לישראל
אני אני אני עמהם,

אני עמהם,
בכל צער וצער

אל תירא כי עמך אני
מיין טייער קינד ווי די ביסט נאר ווי
אמר הקדוש ברוך הוא

בכל צער וצער אוי
שיש לישראל
אני אני אני עמהם,

אני עמהם,
בכל צער וצער

אויפן הארץ אזויפיל ווייען
מיין קינד איך הער דיך שרייען
ווייל איך שטיי לעבן דיר און איך וויין
די זאלסט קיינמאל נישט מיינען
אז נאר די טוסט וויינען
ניין! מיין קינד די ביסט קיינמאל נישט אליין

בכל צער וצער אוי
שיש לישראל
אני אני אני עמהם,

Thank you! I have more to check this is just the first bunch. It wasn't even just one person. There are a lot of them like that. Sigh. Thank you for all your help!

Moderator poromboessara 👨🏻‍🏫
<a href="/ko/translator/alma-barroca" class="userpopupinfo username" rel="user1110108">Alma Barroca</a>
등록: 05.04.2012

You're welcome, please let me know if all is fine. If you come across those, please report via forum or PM. Wink smile Thanks for the help.

Super Member
<a href="/ko/translator/ogingero" class="userpopupinfo username" rel="user1352420">OgingerO</a>
등록: 08.09.2017

It's left that way, don't need to change it. You could put in parenthesis - but it's kind of an "understood" thing for people who need the Hebrew. And it's done for religious reasons - written like that - so IMHO would not change it.

Pages