Advertisements

Fuaim an Taibh (영어 번역)

게일어(Scottish Gaelic)
게일어(Scottish Gaelic)
A A

Fuaim an Taibh

Re fuaim an taibh
‘S uaigneach mo ghean –
Bha mis uair nach, b’e sean m’àbhaist.
Ach pìob nuallanach mhòr
Bheireadh buaidh air gach ceòl
Nuair ghluaiste i le meòir Phàdraig 1.
 
  • 1. Patrick Òg
투고자: matilda2340matilda2340, 土, 19/06/2021 - 17:47
영어 번역영어
문단 정렬

The Ocean’s Sound

At the ocean’s sound
my mood is forlorn –
not always has feeling thus been my custom.
But a great roaring pipe
that left all music behind
when it was stirred by Patrick’s 1 fingers.
 
  • 1. Patrick Òg
고마워요!
투고자: matilda2340matilda2340, 土, 19/06/2021 - 17:48
"Fuaim an Taibh"의 번역
코멘트
Read about music throughout history