Gettin' Over (히브리어 번역)

Advertisements
히브리어 번역히브리어
A A

התגברות

כל הדברים שאני יודעת עכשיו, אם רק הייתי יודעת אותם אז.
אין שום התגברות, אין התגברות.
פשוט אין שום התגברות עליך.
הלוואי ויכולתי לסובב את העולם שלי חזרה, רק כדי שיהיה לי אותך שוב
אין שום התגברות, אין התגברות
פשוט אין שום התגברות עליך
 
כל הדברים שאני יודעת עכשיו, אם רק הייתי יודעת אותם אז.
אין שום התגברות, אין התגברות.
פשוט אין שום התגברות עליך.
הלוואי ויכולתי לסובב את העולם שלי חזרה, רק כדי שיהיה לי אותך שוב
אין שום התגברות, אין התגברות
פשוט אין שום התגברות עליך
 
לא לא
 
פשוט אין שום התגברות עליך
 
פשוט אין שום התגברות עליך
 
כל הדברים שאני יודעת עכשיו, אם רק הייתי יודעת אותם אז.
אין שום התגברות, אין התגברות.
פשוט אין שום התגברות עליך.
הלוואי ויכולתי לסובב את העולם שלי חזרה, רק כדי שיהיה לי אותך שוב
אין שום התגברות, אין התגברות
פשוט אין שום התגברות עליך
 
פשוט אין שום התגברות עליך
 
פשוט אין שום התגברות עליך
 
פשוט אין שום התגברות עליך
 
פשוט אין שום התגברות עליך
 
투고자: May AharonovMay Aharonov, 水, 17/07/2019 - 16:04
영어영어

Gettin' Over

David Guetta: Top 3
코멘트