Google Translate Sings: Do You Want to Build a Snowman (체코어 번역)

영어
영어
A A

Google Translate Sings: Do You Want to Build a Snowman

Elsa?
Would you like to build a snow male?
Now let the games
I can see you later
Outside the door
This is the way you move
We use all the best friends
And now do not
Why do you expect me to say that the days are enabled?
Want to build a snow male?
It's not a snow male
(Tag, Anna!)
Salaam, hi.
 
Would you like to build a Yeti?
Cycling the hall we
I am part of the company to postpone the views
We begin to talk
Pictures on the walls
(There, Joan tied!)
I take the loneliness of some
It is empty in every room
However the time can be seen.
 
Elsa?
Please, I know you're in yourself
The people of your corpse where I know
They are containers, I thought
I just got here for you
Just let me
I'm lovin' it
You and I
Yes we do
Would you like to build a snowman corporation?
 
투고자: Thomas222Thomas222, 金, 09/02/2018 - 16:34
최종 수정: Thomas222Thomas222, 日, 29/04/2018 - 21:09
투고자 코멘트:

Originally performed by Katie Lopez, Agatha Lee Monn and Kristen Bell for Disney's Frozen.

체코어 번역체코어
문단 정렬

Google překladač zpívá: Do You Want to Build a Snowman

Elso?
Chtěla bys postavit sněžného samce?
Teď nech hry
Můžu tě vidět později
Mimo dveře
Takhle se hýbáš
Používáme všechny své nejlepší přátele
A teď ne
Proč čekáš, že řeknu, že dny jsou umožněny?
Chtěla bys postavit sněžného samce?
Není to sněžný samec
(Visačka, Anno!)
Salaam, ahoj.
 
Chtěla bys postavit Yettiho?
Jedeme na kole na chodbě
Jsem součástí firmy, abych odložila zhlédnutí na později
Začali jsme si povídat
Obrazy na zdech
(Tam, Joan je svázaný)
Beru samotu některých
Každá místnost je prázdná
Nicméně, čas může být viděn.
 
Elso?
Prosím, já vím, že jsi v sobě
Lidé tvojí mrtvoly, kde vím
Myslím, že jsou kontejnery
Právě jsem se dostala sem kvůli tobě
Jen mě nech
Miluji to
Ty a já
Ano
Chtěla bys postavit sněhulákovou korporaci?
 
고마워요!
투고자: CzechizatorCzechizator, 火, 21/09/2021 - 13:15
코멘트
Read about music throughout history