Drömhus - Hålla Dig Nära (영어 번역)

스웨덴어

Hålla Dig Nära

Det fanns en tid för länge sen
Då jag var rädd för kärleken - aha
Natten är stump och öde
Och livet det sägs för fort förbi
Men nu har jag funnit det inom mig
Jag ville vara dig nära
 
Då skulle jag ge dig allt det där
Om du var kvar hos mig i natt
Du vet att jag har längtat efter dig
Du vet att jag har drömt om dig och mig
Då skulle jag visa att jag kan
Hålla dig nära
Hålla dig nära
 
Det fanns en tid för länge sen
Då vi hade tid för kärleken
Men jag var för blyg och tvivlad
Och livet med dig fick vänta igen
Men nu är jag fri och längtan är stor
Jag ville vara dig nära
 
Då skulle jag ge dig allt det där
Om du var kvar hos mig i natt
Du vet att jag har längtat efter dig
Du vet att jag har drömt om dig och mig
Då skulle jag visa att jag kan
Hålla dig nära
Hålla dig nära
 
Har du saknad nån som jag
Legat vaken natt om dag
Tänkt på framtiden och oss
 
Kom håll mig nära
Du vet att det aldrig är för sent
 
Kom håll mig nära [x4]
 
Då skulle jag ge dig allt det där
Om du var kvar hos mig i natt
Du vet att jag har längtat efter dig
Du vet att jag har drömt om dig och mig
Då skulle jag visa att jag kan
Hålla dig nära
Hålla dig nära
Hålla dig nära
 
Kom håll mig nära [x4]
 
투고자: kirill käro, 木, 05/01/2017 - 01:07
최종 수정: kirill käro, 木, 04/01/2018 - 21:08
투고자 코멘트:

Lyrics powered by kirill käro. Transcribed directly from audio.

Align paragraphs
영어 번역

Hold you tight

There was a time long ago
When I was afraid of love - aha
The night is blunt and desolate
And they say life's over too soon
But now I have discovered it in me
I wanted to be close to you
 
Oh I would give you all that I have
If you were here with me tonight
You know I have longed for you so much
You know that I have dreamed of you and me
Oh I would show you that I can
Hold you tight to me
Hold you tight to me
 
There was a time long ago
When we still had time for loving
But I was too shy and doubtful
And life with you was put on hold again
But now I am free and longing so much
I wanted to be close to you
 
Oh I would give you all that I have
If you were here with me tonight
You know I have longed for you so much
You know that I have dreamed of you and me
Oh I would show you that I can
Hold you tight to me
Hold you tight to me
 
Have you missed someone like me
Lying awake night and day
Thinking 'bout the future and us
 
Come and hold me tight
You know that it is never too late
 
Come and hold me tight [x4]
 
Oh I would give you all that I have
If you were here with me tonight
You know I have longed for you so much
You know that I have dreamed of you and me
Oh I would show you that I can
Hold you tight to me
Hold you tight to me
Hold you tight to me
 
Come and hold me tight [x4]
 
I made this!
You can go ahead and copypaste it to your heart's content, but only if that makes you feel special.
투고자: kirill käro, 木, 19/01/2017 - 00:46
최종 수정: kirill käro, 金, 05/01/2018 - 22:30
"Hålla Dig Nära"의 다른 번역
See also
코멘트