הפינג'אן (ha Findjan) (로마자 발음)

הפינג'אן

הרוח נושבת קרירה,
נוסיפה קיסם למדורה,
וכך בזרועות ארגמן
באש יעלה כקורבן,
האש מהבהבת,
שירה מלבלבת,
סובב לו, סובב הפינג'אן...
 
האש לקיסם תלחש:
אדמו כה פנינו באש
אם לנו תגבורת תותן
מכל בדל ענף שבגן,
כל עץ וכל קרש
ישיר אזי חרש,
סובב לו, סובב הפינג'אן...
 
וזאת, בלא תוספת שבחים.
מלאכת משקה המלכים:
קפה וסוכר בו יותן
ומים - מחצית הקנקן
ירתח פעמיים -
הוסיפו קצת מים,
סובב לו, סובב הפינג'אן...
 
ואם בשלישית חיש ירתח -
הלב יחרד וישמח,
יחזור הפסוק הנושן:
הנה הקפה כבר מוכן.
נשתה ונשבח:
יש טעם, יש ריח,
סובב לו, סובב הפינג'אן...
 
נגמע מן הספל לאט,
הנה מספרים כבר צ'יזבט...
סיפור שעבר עליו זמן,
בשקט מצמיח זקן...
הבלוף מתפתח -
קנקן שוב רותח,
סובב לו, סובב הפינג'אן...
 
נזכר הפינג'אן איך אליו,
החבר'ה הגיעו מקרב,
איך מוטקה הג'ינג'י רטן:
אחד לא יחזור כבר לכאן...
בדמע אין קצה
סובב הוא בעצב,
סובב לו, סובב הפינג'אן...
 
שנים יעברו ודורות,
גבולות וגשרים ומדורות,
לזר לעולם לא יובן
מה טעם הזמר נוגן -
צנחן ורזרבה
תמיד יזכר בה -
ב"נגלה" נצחית של פינג'אן...
 
투고자: SaintMarkSaintMark, 土, 23/04/2016 - 13:31
로마자 발음
문단 정렬

HaFinjan

Haru'ach noshevet k'rirah,
nosifah kisam lam'durah,
vechach bizro'ot argaman
ba'esh ya'aleh kekorban,
ha'esh mehavhevet,
shirah melavlevet,
sovev lo, sovev hafinjan...
 
Ha'esh lakisam telachesh:
admu ko paneinu ba'esh
im lanu tig'boret tutan/tuchan
mikol b'dal anaf shebagan,
kol etz vechol keresh
yashir azai cheresh,
sovev lo, sovev hafinjan...
 
Vezot, belo tosefet sh'vachim.
M'lachat mashkeh ham'lachim:
kafeh vesukar bo yutan
umayim - michatzit hakankan
yirtach pa'amaim -
hosifu k'tzat mayim,
sovev lo, sovev hafinjan...
 
Ve'im beshlishit chish yirtach -
halev yechared veyis'mach,
yach'zor hapasuk hanoshan:
hineh kahefeh kvar muchan.
Nishteh venish'bach:
yesh ta'am, yesh reiach,
sovev lo, sovev hafinjan...
 
Nigm'a min hasefel le'at,
hineh mesaprim kvar chizbat...
sipur she'avar alav zman,
besheker (sheket) matzmi'ach zakan...
habnof (blof) mitpate'ach -
kankan shuv rote'ach,
sovev lo, sovev hafinjan...
 
Nizkar nafinjan ech elav,
hachevreh higi'u mik'rav,
ech motkeh hagingi ratan:
echad lo yach'zor kvar lechan...
bedim'a ein katzeh
sovev hu be'etzev,
sovev lo, sovev hafinjan...
 
Shanim ya'avru vedorot,
g'vulot veg'sharim umedurot,
lezar la'olam lo yuvan
mah ta'am hazemer nugan -
tzanchan verizrevah
tamid yizkar bah -
ba"negaleh" netzachit shel finjan...
 
고마워요!
투고자: OgingerOOgingerO, 日, 24/10/2021 - 09:11
"הפינג'אן (ha ..."의 번역
로마자 발음 OgingerO
코멘트
Read about music throughout history