Russia is waging a disgraceful war on Ukraine. Stand With Ukraine!

Hawaiian State Anthem (IPA 번역)

Hawaiian
Hawaiian
A A

Hawaiian State Anthem

Hawaiʻi ponoʻī
Nānā i kou mōʻī
Ka lani aliʻi
Ke aliʻi
 
Hui:
Makua lani, ē
Kamehameha, ē
Na kaua e pale,
Me ka ihe
 
Hawaiʻi ponoʻî
Nānā i nā aliʻi
Nā pua muli kou
Nā pōkiʻi
 
Hawaiʻi ponoʻī
E ka lāhui e
ʻO kāu hana nui
E uʻi, ē
 
투고자: SilentRebel83SilentRebel83, 金, 16/05/2014 - 15:04
최종 수정: SaintMarkSaintMark, 土, 24/09/2016 - 10:55
IPA 번역IPA
문단 정렬

[hə.ˈʋɐj.ʔi po.no.ˈʔiː]

[hə.ˈʋɐj.ʔi po.no.ˈʔiː]
[naː.ˈnaː i ˈkow moː.ˈʔiː]
[kə ˈlɐ.ni ə.ˈli.ʔi]
[ke ə.ˈli.ʔi]
 
[ˈhu.wi]
[mə.ˈku.wə ˈlɐ.ni eː]
[kə.me.hə.ˈmɛ.hə eː]
[nə ˈkaː.wə e ˈpɐ.le]
[me kə ˈi.he]
 
[hə.ˈʋɐj.ʔi po.no.ˈʔiː]
[naː.ˈnaː i naː ə.ˈli.ʔi]
[naː ˈpu.wə ˈmu.li ˈkow]
[naː poː.ˈti.ʔi]
 
[hə.ˈʋɐj.ʔi po.no.ˈʔiː]
[e kə laː.ˈhu.wi eː]
[ʔo ˈkaː.wu ˈhɐ.nə ˈn(u.)wi]
[e ˈu.wi eː]
 
고마워요!

Feel free to use this translation if referenced (e.g on Wikipedia by putting URL of translation).

This work is not copyrighted. / Nhenhe warrke arrangkwe kapirayte (copyright).

투고자: AussieMinecrafterAussieMinecrafter, 火, 05/07/2022 - 06:00
코멘트
Read about music throughout history